- Advertisement -
- Advertisement -

97% av VD:ar för fondbolag optimistiska gällande framtida intäkter

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) . Forskning från PwC visar på att 97% av VD:ar för fondbolag är övertygade om att deras intäkter kommer öka under de kommande tre åren. PwC’s 17:e årliga VD undersökning, vilken innefattar svar från 123 VD:ar i fondbolag i 37 länder, finner även att mer än hälften av VD:arna tror att den globala ekonomin kommer förbättras under de kommande 12 månaderna – en signifikant ökning till 52% från 19% under förra året. Denna optimistiska framtidsvy reflekteras även i att 58% av VD:arna planerar att rekrytera under de kommande året.

Fortsatt osäkerhet gällande regulatoriska förändringar och regeringars respons till fiskala underskott och skuldbördor är de största hoten till dessa positiva framtidsutsikter där 8 av 10 VD:ar förutser att deras operativa kostnader kommer öka och där hälften anser att deras innovationsförmåga försvåras som ett resultat av regleringar.

Paula Smith, UK asset management leader vid PwC säger: “VD:ar för fondbolag är självsäkra på deras framtidsutsikter och denna säkerhet har ökat i takt med rallyt på aktiemarknaderna och som ett resultat av att förändringar i det finansiella ekosystemet ökar efterfrågan på deras investeringstjänster. Därtill ökar optimismen som ett resultat av att de aktivt investerar för att stimulera framtida tillväxt. Deras expansionsplaner innefattar samgåenden och företagsköp, investeringar i teknologi och i rekrytering. De röstar med hjärtat. Kostnadsreduceringar är fortfarande viktiga men har blivit mindre prioriterade då VD:ar planerar för tillväxt. Det är intressant att notera att de ser bäst förutsättningar för tillväxt i USA och VästEuropa. Regleringar fortsätter dock ha en negativ inverkan.”

“Utanför de snabbt växande BRIC ekonomierna, anser VD:ar för fondbolag  att de stora utvecklade ekonomierna i USA, Tyskland och Storbritanien kommer vara de viktigaste tillväxtmarknaderna  under de kommande tre till fem åren. De börjar också titta på Japan, där ekonomisk politik verkar stimulera återhämtning. I utvecklingsländer, anser VD:ar att Kina kommer vara viktigast för deras tillväxt. De är också opimistiska gällande Indonesien som har en stor befolkning och snabbt växande medelklass.”

Paula Smith, UK asset management leader vid PwC säger: “När de nu planerar för framtiden har fondbolagens VD:ar uppenbart expansionsfokus. De investerar såväl i organisk som icke organisk tillväxt – det tidigare genom att anställa människor och öka utgifterna för teknologi och den senare genom att leta efter samgåenden, förvärv och joint ventures. Det är tydligt att VD:ar planerar för en långsiktigt uppåtgående marknad.”

 Bild: (c) Pressmaster—shutterstock.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

RFP: Absolute Return Multi-Strategy/Fund of Funds

(Global Fund Search) - A Danish Institutional Investor is searching for an absolute return strategy for an allocation of EUR 40 million. The mandate...

Brummer Multi-Strategy Navigates 2022’s “Perfect” Storm

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 experienced a “perfect” inflation storm due to an unprecedented amount of monetary and fiscal policy stimulus during the pandemic, war,...

Dream Comes True for Grönblom

Stockholm (HedgeNordic) – Ernst Grönblom had been running his high-conviction strategy of cherry-picking the stock market’s undervalued future winners under the umbrella of United...

Boarding the Broader Alternatives Ship

Stockholm (HedgeNordic) – Tore Davidsen, portfolio manager of SEB Eureka Fixed Income Relative Value since its launch in 2018, will join BankInvest as Senior...

Year of Stabilization of Interest Rates

By Kari Vatanen, CIO of Veritas: The year 2022 was a year of negative surprises in the investment markets and in the global economy. Hopes...

Playing Offense in the Net-Zero Transition

Stockholm (HedgeNordic) – The world’s adoption of cleaner energy had been ongoing prior to Russia unleashing war in Ukraine. The war and its consequences...