97% av VD:ar för fondbolag optimistiska gällande framtida intäkter

Stockholm (HedgeNordic.com) . Forskning från PwC visar på att 97% av VD:ar för fondbolag är övertygade om att deras intäkter kommer öka under de kommande tre åren. PwC’s 17:e årliga VD undersökning, vilken innefattar svar från 123 VD:ar i fondbolag i 37 länder, finner även att mer än hälften av VD:arna tror att den globala ekonomin kommer förbättras under de kommande 12 månaderna – en signifikant ökning till 52% från 19% under förra året. Denna optimistiska framtidsvy reflekteras även i att 58% av VD:arna planerar att rekrytera under de kommande året.

Fortsatt osäkerhet gällande regulatoriska förändringar och regeringars respons till fiskala underskott och skuldbördor är de största hoten till dessa positiva framtidsutsikter där 8 av 10 VD:ar förutser att deras operativa kostnader kommer öka och där hälften anser att deras innovationsförmåga försvåras som ett resultat av regleringar.

Paula Smith, UK asset management leader vid PwC säger: “VD:ar för fondbolag är självsäkra på deras framtidsutsikter och denna säkerhet har ökat i takt med rallyt på aktiemarknaderna och som ett resultat av att förändringar i det finansiella ekosystemet ökar efterfrågan på deras investeringstjänster. Därtill ökar optimismen som ett resultat av att de aktivt investerar för att stimulera framtida tillväxt. Deras expansionsplaner innefattar samgåenden och företagsköp, investeringar i teknologi och i rekrytering. De röstar med hjärtat. Kostnadsreduceringar är fortfarande viktiga men har blivit mindre prioriterade då VD:ar planerar för tillväxt. Det är intressant att notera att de ser bäst förutsättningar för tillväxt i USA och VästEuropa. Regleringar fortsätter dock ha en negativ inverkan.”

“Utanför de snabbt växande BRIC ekonomierna, anser VD:ar för fondbolag  att de stora utvecklade ekonomierna i USA, Tyskland och Storbritanien kommer vara de viktigaste tillväxtmarknaderna  under de kommande tre till fem åren. De börjar också titta på Japan, där ekonomisk politik verkar stimulera återhämtning. I utvecklingsländer, anser VD:ar att Kina kommer vara viktigast för deras tillväxt. De är också opimistiska gällande Indonesien som har en stor befolkning och snabbt växande medelklass.”

Paula Smith, UK asset management leader vid PwC säger: “När de nu planerar för framtiden har fondbolagens VD:ar uppenbart expansionsfokus. De investerar såväl i organisk som icke organisk tillväxt – det tidigare genom att anställa människor och öka utgifterna för teknologi och den senare genom att leta efter samgåenden, förvärv och joint ventures. Det är tydligt att VD:ar planerar för en långsiktigt uppåtgående marknad.”

 Bild: (c) Pressmaster—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.