CTA

Lynx summerar 2013

Stockholm (HedgeNordic.com)  – I årsredovisningen för 2013 sammanfattar Lynx förvaltningsåret som “klart godkänt”. Avkastningen för fonden Lynx uppgick till 12,12% i en marknad som, med undantag för goda trender i aktier, beskrivs som fortsatt utmanande.

I resultatanalysen konstaterar Lynx att det var tack vare de tydliga trenderna i aktier som den totala värdeutvecklingen blev stark. Vinsterna generades primärt på de amerikanska och japanska börserna. Totalt var resultatbidraget från aktier hela 24,9%. Räntor var fondens svagaste tillgångsslag med en förlust på 8,3%. Valutinvesteringarna genererade ett resultat nära noll medan råvarusektorn genererade ett bidrag på minus 4,3% där energimarknaderna stod för merparten av förlusterna.

Vad gäller resultatbidrag per förvaltningsmodell avkastade trendföljande modeller, vilka utgör ungefär hälften av risktagandet, huvuddelen av årets vinster; 8.9%. Intermarketmodeller bidrog med 3,6% medan resultatbidraget från kortsiktiga och antitrendmodeller var nära noll. Under 2013 inkluderades fem nya intermarketmodeller i modellportföljen, tre modeller stängdes även ned, totalt antal modeller gick därmed från 34 till 36.

I en utsikt för 2014 är Lynx optimistiska som ett resultat av att de ser tendenser på att interventioner från centralbanker framöver kommer minska och att marknaderna därmed kommer återgå till mer normala rörelsemönster. De säger vidare att en positiv tendens för Managed Futures fonder är att marknadskorrelationerna har minskat den senaste tiden vilket typiskt sett gynnar strategin.

Bild: (c) animalphotography.ch—shutterstock.com  

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.