Hedgefondstillgångar stiger till rekordnivåer

Stockholm (Hedgenordic.com) – Det totala beloppet investerat inom hedgefondindustrin steg till rekordnivåer under det fjärde kvartalet. Det avslutade ett starkt år av kapitaltillväxt, då hedgefonder rapporterade den bästa avkastningen på tre år.

Det totala kapitalet ökade med 120 mdr USD under fjärde kvartalet, varav 10,5 mdr USD var nettoinflöden, till 2,63 biljoner USD vilket var rekord för sjätte kvartalet i rad. Ett ökat intresse från investerare för Event Driven-strategier, inklusive Special Situations och Distressed/Omstrukturerings-fonder, drev på inflödena. Det går att läsa i den senaste rapporten från HFR Global Hedge Fund Industry Report.

För helåret ökade det totala hedgefondkapitalet med 376 mdr USD, varav 63,7 mdr USD nettoinflöden, medan HFRI Fund Weighted Composite Index rapporterade en uppgång på 9,2% – det bästa helårsresultatet sedan 2010.

Event Driven-strategier såg de största inflödena av nytt kapital av samtliga strategier för första gången sedan 2007, där investerare allokerade 29,5 mdr USD under 2013. Event Driven växte med 140 mdr USD till mer än 698 mdr USD i slutet av 2013 och passerade därmed Relative Value Arbitrage som den näst största strategin bland hedgefonder.

Macrofonder såg utflöden på 13,3 mdr USD under fjärde kvartalet, lett av uttag ur Systematiska Diversifierade/CTA-strategier med 4,9 mdr USD. HFRI Macro: Systematic Diversified/CTA Index sjönk 0,7% under 2013, vilket var den tredje årliga nedgången i rad. Fjärde kvartalets utflöden visar allokeringen från tidigare kvartal, vilket resulterade i en helårssiffra för uttagen under 2013 på 6,3 mdr USD från Macro-fonder. För helåret 2013 steg tillgångarna inom Macro-strategier med 23,7 mdr USD till 511 mdr USD, som en följd av att större förvaltare rapporterade uppgångar i relativavkastningen, trots att det likaviktade HFRI Macro Index knappt föll med 0,2%, vilket också var för tredje året i rad det skedde.

Vad gäller den geografiska spridningen så gick 71,6% av kapitalflödena under 2013 till förvaltare i USA, medan Europeiska förvaltare fick 22,3% och asiatiska 5,8%.
Bild: (c) isak55—shutterstock

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.