- Advertisement -
- Advertisement -

Hedgefondstillgångar stiger till rekordnivåer

- Advertisement -

Stockholm (Hedgenordic.com) – Det totala beloppet investerat inom hedgefondindustrin steg till rekordnivåer under det fjärde kvartalet. Det avslutade ett starkt år av kapitaltillväxt, då hedgefonder rapporterade den bästa avkastningen på tre år.

Det totala kapitalet ökade med 120 mdr USD under fjärde kvartalet, varav 10,5 mdr USD var nettoinflöden, till 2,63 biljoner USD vilket var rekord för sjätte kvartalet i rad. Ett ökat intresse från investerare för Event Driven-strategier, inklusive Special Situations och Distressed/Omstrukturerings-fonder, drev på inflödena. Det går att läsa i den senaste rapporten från HFR Global Hedge Fund Industry Report.

För helåret ökade det totala hedgefondkapitalet med 376 mdr USD, varav 63,7 mdr USD nettoinflöden, medan HFRI Fund Weighted Composite Index rapporterade en uppgång på 9,2% – det bästa helårsresultatet sedan 2010.

Event Driven-strategier såg de största inflödena av nytt kapital av samtliga strategier för första gången sedan 2007, där investerare allokerade 29,5 mdr USD under 2013. Event Driven växte med 140 mdr USD till mer än 698 mdr USD i slutet av 2013 och passerade därmed Relative Value Arbitrage som den näst största strategin bland hedgefonder.

Macrofonder såg utflöden på 13,3 mdr USD under fjärde kvartalet, lett av uttag ur Systematiska Diversifierade/CTA-strategier med 4,9 mdr USD. HFRI Macro: Systematic Diversified/CTA Index sjönk 0,7% under 2013, vilket var den tredje årliga nedgången i rad. Fjärde kvartalets utflöden visar allokeringen från tidigare kvartal, vilket resulterade i en helårssiffra för uttagen under 2013 på 6,3 mdr USD från Macro-fonder. För helåret 2013 steg tillgångarna inom Macro-strategier med 23,7 mdr USD till 511 mdr USD, som en följd av att större förvaltare rapporterade uppgångar i relativavkastningen, trots att det likaviktade HFRI Macro Index knappt föll med 0,2%, vilket också var för tredje året i rad det skedde.

Vad gäller den geografiska spridningen så gick 71,6% av kapitalflödena under 2013 till förvaltare i USA, medan Europeiska förvaltare fick 22,3% och asiatiska 5,8%.
Bild: (c) isak55—shutterstock

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...

Expected 75 Point Hike in Riksbank Rate

Stockholm (HedgeNordic) – Sweden’s Riksbank raised the key interest rate by an expected 75 basis points to 2.5 percent, the highest level since 2008....

The Age of Macro is Back

Stockholm (HedgeNordic) – In recent years, fixed-income macro managers such as Carlsson Norén have struggled to deliver attractive absolute returns in a low-volatility environment...

Man AHL Launches its First Systematic Article 9 Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Man Group’s quantitative investment arm and engine, Man AHL, has launched the asset manager’s first systematic Article 9 fund. Relying on...

Corporate Bonds are Very Attractive Finds Atlant Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – This year’s broad sell-off in the bond market due to aggressive monetary tightening in the fight against inflation may have investors...