- Advertisement -
- Advertisement -

Hedgefondstillgångar stiger till rekordnivåer

- Advertisement -

Stockholm (Hedgenordic.com) – Det totala beloppet investerat inom hedgefondindustrin steg till rekordnivåer under det fjärde kvartalet. Det avslutade ett starkt år av kapitaltillväxt, då hedgefonder rapporterade den bästa avkastningen på tre år.

Det totala kapitalet ökade med 120 mdr USD under fjärde kvartalet, varav 10,5 mdr USD var nettoinflöden, till 2,63 biljoner USD vilket var rekord för sjätte kvartalet i rad. Ett ökat intresse från investerare för Event Driven-strategier, inklusive Special Situations och Distressed/Omstrukturerings-fonder, drev på inflödena. Det går att läsa i den senaste rapporten från HFR Global Hedge Fund Industry Report.

För helåret ökade det totala hedgefondkapitalet med 376 mdr USD, varav 63,7 mdr USD nettoinflöden, medan HFRI Fund Weighted Composite Index rapporterade en uppgång på 9,2% – det bästa helårsresultatet sedan 2010.

Event Driven-strategier såg de största inflödena av nytt kapital av samtliga strategier för första gången sedan 2007, där investerare allokerade 29,5 mdr USD under 2013. Event Driven växte med 140 mdr USD till mer än 698 mdr USD i slutet av 2013 och passerade därmed Relative Value Arbitrage som den näst största strategin bland hedgefonder.

Macrofonder såg utflöden på 13,3 mdr USD under fjärde kvartalet, lett av uttag ur Systematiska Diversifierade/CTA-strategier med 4,9 mdr USD. HFRI Macro: Systematic Diversified/CTA Index sjönk 0,7% under 2013, vilket var den tredje årliga nedgången i rad. Fjärde kvartalets utflöden visar allokeringen från tidigare kvartal, vilket resulterade i en helårssiffra för uttagen under 2013 på 6,3 mdr USD från Macro-fonder. För helåret 2013 steg tillgångarna inom Macro-strategier med 23,7 mdr USD till 511 mdr USD, som en följd av att större förvaltare rapporterade uppgångar i relativavkastningen, trots att det likaviktade HFRI Macro Index knappt föll med 0,2%, vilket också var för tredje året i rad det skedde.

Vad gäller den geografiska spridningen så gick 71,6% av kapitalflödena under 2013 till förvaltare i USA, medan Europeiska förvaltare fick 22,3% och asiatiska 5,8%.
Bild: (c) isak55—shutterstock

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -