Atlantfonder: Bästa avkastningsåret sedan 2009

London (HedgeNordic.com) – Atlant EDGE, en aktierelaterad hedgefond med fokus på derivatstrategier, avkastade 32.7% under året med endast två negativa månader under hela 2013, vilket även var det bästa året sedan 2009.

Sedan starten 2002 har fonden haft två negativa avkastningsår, senast 2011.

Placeringsinriktningen för EDGE ligger på den svenska aktiemarknaden. Den är aktivt förvaltad och följer inte något index. Fonden utnyttjar i stor utsträckning olika options- och terminsstrategier för att effektivt förändra fondens risk- och avkastningsprofil efter rådande marknadsläge. Målet för fonden är att den över tiden (en tioårsperiod) skall avkasta minst 15% som ett årligt genomsnitt till en risk som skall vara i linje med den svenska aktiemarknaden.

Placeringar görs utifrån Atlantfonders egna bedömningar, huvudsakligen i aktieindexderivat baserade på Stockholmsbörsens OMXS30 index. Fonden tar även positioner i enskilda aktier, direkt eller via derivatinstrument. Räntebärande placeringar görs företrädesvis i obligationer utgivna av banker och företag eller på konto hos kreditinstitut.

 

Bild: (c) LoopAll—Fotolia.com

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.