Fonden eTurn – uppgång i december kröner rekordår

Stockholm (HedgeNordic.com) – Fonden eTurn noterade en uppgång i december på 1.94%, därmed avslutas vad som kan sammanfattas som ett mycket starkt år, såväl absolut som relativt, på bästa sätt. Sedan årsskiftet är fonden upp motsvarande 27.64% och överavkastar därmed nordiskt aktieindex N30X med nära fem procentenheter.

Förvaltaren säger i en kommentar till december månads avkastning att aktieexponeringen minskades till ca. 20% i början av månaden på en signal från en av modellerna som varnade för en möjlig rekyl. Enligt förvaltaren kom också rekylen men blev ganska beskedlig. När börsen åter började vända uppåt i mitten av månaden ökades sedermera risken snabbt till 110%, därmed fångade man den starka börsen under månadens andra hälft.

I en kommentar till avkastningen 2013 säger eTurn att fondens underliggande förvaltningsmodell, efter ett par år med ogynnsamma förutsättningar, under det senaste året gynnats av en återgång till ett mer “normalt” marknadsbeteende.

 

Bild: (c) leungchopan—shutterstock

 

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.