Brummer Zenit: stabilt år avslutades i positiv anda

London (HedgeNordic.com) – Brummers Zenitfond avkastade 3.53% under helåret 2013 och avslutade året med ytterligare ett positivt kvartal med en avkastning på 1.5% då börsernas starka utveckling forsatte. Fonden hade tre positiva kvartal under året.

Fondens ackumulerade avkastning sedan startdatum den 1 juli 1996 uppgår till 1 143.44%, vilket motsvarar 15.48% årlig avkastning. Sharpe-kvoten för motsvarande period är 1.06. Zenits fondförmögenhet var vid kvartalets utgång 10.9 miljarder kronor. Fonden har haft fyra negativa år sedan starten

I ett uttalande säger förvaltningsansvarige Martin Jonsson att periodens positiva resultat var både ett resultat av beta samt ett positivt resultat från bolagsurval (alfa). ”Den största ackumulerade vinsten i en enskild aktieposition uppgick under kvartalet till cirka 0.47% av fondförmögenheten medan den största förlusten uppgick till cirka 0.27%. Uppdelat på sektorer gav positioner inom shipping, banker och internet de största positiva bidragen. Negativa bidrag kom främst från positioner inom media,” säger han.

Förvaltaren anser vidare att tillväxten under året kommer stärkas globalt och att USA har de ljusaste utsikterna med lägst risk runt ett grundscenario där återhämtningen nästan uteslutande bygger på en mindre åtstramande finanspolitik. ”Vår bild av Europa är mindre positiv då grundproblemen med obalanser, underskott och skuldkvoter kvarstår samtidigt som tillväxten fortsätter att vara otillfredsställande låg,” tillägger han.

Snarare än att ha en stark åsikt om marknadens riktning kommer Zenitförvaltarna att arbeta utifrån hypotesen att volatiliteten tar ett kliv uppåt i aktiemarknaden. ”Högre volatilitet i marknaden och lägre korrelation mellan enskilda aktier skulle innebära en mer gynnsam förvaltningsmiljö för Zenit,” avslutar han.

 

 

Bild: (c) donfiore—shutterstock.com

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.