Catella blir största aktieägare i IPM

Stockholm (HedgeNordic.com) – Catella ökar sitt ägande i förvaltaren IPM Informed Portfolio Management (IPM) från 25% till cirka 51% genom förvärv av aktier. Köpeskillingen uppgår till cirka 25.7 miljoner SEK med en potentiell tilläggsbetalning.

“Catella har en bred erfarenhet av fondförvaltning och vi erbjuder redan aktiv fondförvaltning i tillgångsklasserna aktier, fastigheter och räntor. Genom vårt delägarskap i IPM får vi expertis och exponering mot systematisk förvaltning. IPM tillför också en global tjänst och en bred internationell kundbas” säger Knut Pedersen,  VD och koncernchef för Catella.

Catella ägde tidigare 25% av IPM. Denna ägarandel förvärvades i november 2011 och i december 2012. Catella har nu ingått ett avtal att förvärva ytterligare aktier för en föreslagen summa motsvarande 25.7 miljoner SEK med en potentiell tilläggsbetalning relaterad till IPM’s framtida utveckling. Catella’s ägarandel, direkt och indirekt, kommer efter förvärvet att uppgå till cirka 51%. IPM blir således ett dotterbolag och kommer konsolideras vid datumet för aktieförvärvet som i sin tur kommer tidsbestämmas då villkoren för delägarskapet godkänts. Catella’s utökade delägarskap kommer inte påverka IPM’s nuvarande organisation eller framtidsriktning.

“Jag välkomnar Catella som vår huvudägare och är övertygad om att vår affärsverksamhet kommer fortsätta utvecklas positivt tillsammans med Catella” säger Anders Lindell, VD, IPM.

Bild: (c) Photosani—Fotolia.com
Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.