Sector Asset Management – starkt resultat i november

Stockholm (HedgeNordic.com) – Den norska hedgefondförvaltaren Sector Asset Management följer upp oktobers starka siffror, med ännu en månad av bra avkastning i november.

Energifonden Sector EuroPower stängde november på +0,29% – jämfört med oktober månads starka +3,4%, en något mer modest uppgång. För helåret har fonden en negativ avkatning om -5,6%.

Thor Lien, förvaltare av Sector EuroPower säger: “Nivåerna i vattenmagasinen är den huvudsakliga drivkraften i marknaden just nu och det kommer att bli än mer intressant att följa detta när vi går in i december. Vi ser rebalanseringen i november endast som en början.”

Sector Zen, som har ett japanskt fokus, steg +1,65% under månaden – i linje med föregående månad. Ackumulerat under 2013 har fonden en imponerande uppgång på +26,54%. Fondens basvaluta är USD.

Trond Hermansen på Sector Zen: “den japanska aktiemarknaden har sackat efter ökningen av ROE ganska markant, där ROE redan är tillbaka på 2007-års nivåer. Japanska aktier står ut ur ett värderingsperspektiv. Kombinationen av en kontinuerligt positiv miljö för vinsttillväxten och möjligheterna till ytterligare lättnader av Bank of Japan under 2014, väcker frågan hur mycket längre internationella investerare har råd att vara underviktade. Även under det dramatiska rallyt efter Shinzo Abe kom tillbaka till makten förra året, kan stigande aktiekurser mer förklaras av stigande vinster och mindre av multipelexpansion. Detta står i stark kontrast till mycket av resten av den utvecklade världen, där det senare har varit den huvudsakliga drivkraften.”

Hälsovårdsfonden Sector Healthcare steg 0,69% under november. Hittills under 2013: +7,71%.
Trond Horneland på Sector Healthcare: “Under de senaste tre åren har sektorn gått från att vara opopulär och undervärderad, till att vara populär och rimligt värderad överlag enlig vårt synsätt. Om man tittar på det långsiktiga kursmomentumet, institutionernas nettoköp, rekommendationer från mäklarfirmor, de implicita tillväxtförväntningarna och övervikten bland aktiva förvaltare, så framstår hälsosektorn som grupp som en av de mest överbefolkade segmenten i marknaden. Detta är sant för biotech, stora läkemedelsbolag och fickor inom healthcare services. Å andra sidan framstår den medicintekniska sektorn en av de minst överköpta segmenten i marknaden. Vi ser gruppbeteendet som en riskfaktor (drivet av fondflöden) och vår naturliga tendens är att inte vara involverade i populära/överköpta namn, eftersom dessa också tenderar till att vara övervärderade. Vi fortsätter att hitta undervärderade och impopulära individuella aktier inom healthcare, trots det mångåriga och breda healthcare-rallyt.”

Sector Healthcare Value Fund, som steg med 4,45% under månaden (+40,04% under 2013), fick den 16 november tre års avkastningshistorik och Class A USD-andelsklassen erhöll 5 stjärnor i Morningstar Rating. Sector Healthcare Value Fund är i praktiken den långa boken av den marknadsneutrala fonden Sector Healthcare.

Sector Sigma Nordic hade en mycket bra månad: +2,92% (2013: +23,26%). Förvaltaren Jannik Arvesen kommenterar specifikt att förvaltarna har bibehållit en negativ (icke-konsesus) syn på oljeservice-bolagen under 2013, mer specifikt offshore-orienterade företag. Det har visat sig vara rätt utifrån vår syn på oljeservicebolagen i deras nordiska univers, vilket som grupp sett är ner 2.4% hittills i år (per den 10 december) enligt Oslo Stock Exchange Oil Service Index, medan den norska aktiemarknaden som helhet är upp +20%.

Sector Polaris: fonden var upp 0,8% i november, för helåret +8,6%. Bidragsgivare detta år har varit tämligen jämnt utspritt. Dock har några av strategierna släpat efter, men förvaltarna har trots det lyckats skapa en anständig avkastning för helåret hittills, vilket förvaltarna framhåller som en styrka för Sector Polaris.

Bild: (c) Michael Lorenz—pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.