- Advertisement -
- Advertisement -

Aluminiummarknaden 2013

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Aluminiummarknaden har varit omdebatterad under 2013 och det har förekommit anklagelser om marknadsmissbruk och marknadsmanipulation. Det finns tecken på två typer av marknadspåverkan av större omfattning. Å ena sidan har det varit tecken på brist i den fysiska aluminiummarknaden trots rekordstora lager. Å andra sidan har produktionen i smältverken fortsatt att stiga trots många bedömningar om att marginalerna är negativa, det vill säga att smältverken är förlustbringande.

Den upplevda bristen i den fysiska marknaden – framförallt i USA och Europa – hör samman med reglerna för de lagerhus som är knutna till LME, London Metal Exchange. På LME återfinns fortfarande den stora globala terminsmarknaden för basmetaller (aluminium, koppar, zink, bly och tenn). Lagerhusen har regler om hur stora volymer man kan lasta ut per dag och under 2013 har det uppstått långa köer för att lasta ut aluminium. En del av den fysiska trafiken verkar dock manipulerad och exempelvis New York Times har rapporterat om aluminium som skickats runt mellan olika lagerhus utan att nå sin slutanvändare. Detta har lett till att bryggerinäringen, som använder aluminium i sina burkar, har framfört kritik till politikerna i Washington. Eftersom flera lagerhus numera ägs av de stora bankerna, vilka redan utstått mycket kritik efter finanskrisen, finns ett stort politiskt tryck på förändring. Även om bankerna nu avyttrar lagerhus verkar den verkliga lösningen ligga i nya regler från LME som träder i kraft under 2014 på hur mycket metall som lagerhusen måste kunna lasta ut per dygn. Många bedömare tror att detta kommer rätta till problemen i den fysiska marknaden.

Den ökande produktionen av aluminium trots att marknaden redan befinner sig i obalans beror sannolikt på subventioner till smältverken i Kina. Aluminiumproduktion är mycket energiintensivt och smältverken placeras därmed på platser med låga energikostnader, såsom Alcoas smältverk utanför Reykjavik. Kina har förvisso stora koltillgångar men är nettoimportör av energi. Med besvärande miljöproblem från energiproduktionen lär aluminiumproduktion knappast vara Kinas relativa styrka. Trots det produceras alltmer aluminium i de kinesiska smältverken. Kina är toppstyrt och ibland svårtolkat vad gäller framtida politik men den vitt omtalade ombalanseringen av Kinas ekonomi borde innebära minskade direkta och indirekta subventioner i form av låga energipriser och förmånlig finansiering.

Mycket aluminium i lagerhusen ingår i så kallade finansieringsaffärer. Det är arbitragörer som verkar i både den fysiska marknaden och i terminsmarknaden som ser till att terminsstrukturen inte blir mer negativ än kostnaden för att finansiera och lagra en fysisk position. Därmed kopplas den fysiska och terminsmarknaden tätt samman. Varje ton aluminium som arbitragörerna säljer på termin har någon annan köpt. Dels kan det vara konsumenter som vill säkra in historiskt låga priser men även spekulanter – inte minst indexinvesterare – som köper aluminium. Eftersom priserna ligger under den marginella produktionskostnaden och majoriteten av smältverken antagligen gör förluster med nuvarande terminspriser kan tyckas vara en klok investering. Dock var situationen i stort densamma i början av 2013 och sedan dess har 3-månaderspriset fallit med drygt 13 procent. Terminsinvesteraren har tappat ytterligare 8 procentenheter på grund av terminsstrukturen vilket tagit den totala förlusten under 2013 till hela 21 procent! Idag är alltså priset ännu lägre än för ett år sedan och det finns tecken på att manipulationerna kommer att avta men eftersom lagren är så stora kan priserna fortsätta att ligga på väldigt låga nivåer även när utbudet börjat balansera efterfrågan.

 

 

Bild: (c) Luminouslens–Dreamstime.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Anders Blomqvist
Anders Blomqvist
Anders Blomqvist arbetar med kapitalförvaltning på Ålandsbanken, dels som förvaltare av Ålandsbanken Commodity Fund och dels med tillgångsallokering och portföljkonstruktion. Anders erhöll sin doktorsexamen i optimeringslära och systemteori vid matematiska institutionen på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm 2005.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -