”Upp som en sol…” – Brummer tappar i halvtid

Stockholm (HedgeNordic.com) – Brummer-gruppen gjorde överlag mycket bra resultat bland sina fonder i november, som HedgeNordic.com rapporterade nyligen. Dock verkar det som att de marknadsvändningar som följde in i december stökade till det för flera av förvaltarna. Det framgår av estimaten för Brummer-fonderna som rapporteras per den 13 december.

Marknadsneutrala Archipel fortsätter ner, -0,1% för de första två veckorna av december. För 2013 summerar nedgången till -2,4%. Även Futuris tappar mark efter november månads uppgång, -1,7% hittills (2013: -3,6%).

Zenit tappar -0,5% (2013: +2,4%) och Nektar är oförändrad under månaden, men fortfarande på plus för helåret, +4,3% 2013.

Den stora nedgången bland singelstrategifonderna drabbar trendföljande CTA-fonden Lynx. Tämligen snart efter månadsskiftet november/december vände lyckan söderut i spåren av bland annat svängande aktiemarknader och vissa råvarupriser som gick fel. Per den 13 december hade Lynx förlorat hela -6,0% under månaden. Helårsresultatet uppgår till +2,0% – en rejäl sättning för andelsägarna jämfört med en 10-procentig uppgång under månaderna innan.

På plussidan hamnar två fonder hittills under december: macrofonden Canosa och – återigen! – tech-fonden Manticore. Canosa +1,1% (2013: 5,2%), samt Manticore +3,6%, vilket leder upp fonden på fantastiska 36,3% (!) för helåret.

Brummer Multi-Strategy backar -0,3% som en följd av nedgångarna för de ingående fonderna. För helåret 2013 är avkastningen +7,2%.

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.