Internationell utmärkelse till RPM-fond

Stockholm (HedgeNordic.com) – RPM Evolving CTA Fund har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen “Most Innovative European Fund of Hedge Fund” av Hedge Funds Review, HFR, vid en bankett i London torsdagen den 21 november.

RPM Evolving CTA Fund förvaltas av RPM Risk & Portfolio Management AB med säte i Stockholm. RPM har 20 års erfarenhet som investerare, risk manager och fondförvaltare inom området terminsförvaltning. RPMs kunder är huvudsakligen finansiella institutioner i Europa och Japan.

Vinnare av HFRs utmärkelser utses av en professionell, oberoende jury som följer en rigorös metodologi där kvantitativ och kvalitativ analys kombineras. I en motivering till utnämningen säger HFR:

“Årets vinnare har visat på förmågan att närma sig en etablerad strategi på ett okonventionellt och unikt sätt.”

RPMs VD Mikael Stenbom (bild) säger i en kommentar:

“Vi är naturligtvis mycket stolta över utmärkelsen där vi konkurrerat med hedgefonder i hela Europa. Fonden har till dags dato överträffat sina benchmarks med en betydande marginal – vilket säkert spelat en stor roll i juryns beslut – men vi är lika glada över att de kvalitativa aspekterna – inte minst vår research – framhållits.”

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.