Standardavvikelse – vad är det ?

spot_img

Stockholm (HedgeNordic.com) – Standardavvikelsen är ett statistiskt mått som säger något om spridningen hos en datamängd kring dess medelvärde och beräknas enligt,

a

Screen shot 2013-11-30 at 12.56.56

Standardavvikelsen blir större om avståndet till medelvärdet ökar. Eftersom avståndet till medelvärdet mäts i kvadrat, så görs ingen skillnad om enskilda observationer är större eller mindre än medelvärdet.

I finansiell teori och risk analys så har standardavvikelsen använts som ett mått på risk för att t ex skapa sig en uppfattning om en investeringsstrategis historiska volatilitet. Hög volatilitet ger en stor osäkerhet. Ramverket hos de olika teoretiska modellerna (Modern Portfölj Teori och Black –Scholes) vilar oftast på ett antal förenklade antaganden, t ex att avkastningen är normalfördelad och att volatiliteten är konstant.

Detta skapar en perfekt symmetri där medelvärdet klyver fördelningen i två lika stora delar, vilket ger en bekväm hantering av sannolikheter. I en normalfördelning så finns ca 68% av utfallet inom ± 1 standardavvikelse och 95% inom ± 2 standardavvikelser. Vid jämförelse mellan olika investeringsalternativ så väljer man det alternativ som har lägst risk (minst standardavvikelse) givet en viss förväntad avkastning. Denna s.k. risk-justerade avkastning mäts oftast som Sharpe-kvoten. I detta avseende så gör risk måttet ingen skillnad på volatilititet som skapas av positiv respektive negativ avkastning.

Verkligheten begränsas dock inte av några förenkla antaganden, utan är dynamisk. En investerares preferenser mellan positiv och negativ avkastning är också olika. Volatiliteten varierar över tiden och är i sig är endast skadlig för den långsiktiga avkastningstillväxten om den kommer i form av stor negativ avkastning. Om du t ex förlorar 50% så måste du tjäna 100% för att vara break-even. Detta har bidragit till att göra investeringsstrategier som skapar s.k. asymmetriska fördelningar eller absolutavkastning med kontrollerad förlust risk populära.

 

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Stefan Bergsten
Stefan Bergsten
Stefan Bergsten, grundare av Sarissa Asset Management (S.Λ.M), vars ambition är att skapa värden genom innovativ portfölj konstruktion och aktiv riskhantering. Stefan har 15 års erfarenhet av portföljanalys, trading, portföljförvaltning och har bland annat arbetat med risk management och utveckling av investeringsprocesser på ATP Alpha i Danmark och handlat aktier och derivat på Första AP Fonden (AP1). Utgångspunkten är alltid ett disciplinerat och systematiskt arbetssätt. S.Λ.M kan erbjuda konsulttjänster inom portföljkonstruktion, riskmanagement och design av investeringsprocesser.

Most Popular Today

Most Popular This Week

- Advertisement - spot_img

Latest Articles

Three Nordic Winners at HFM Awards

Stockholm (HedgeNordic) – Three Nordic asset managers, Oslo Asset Management, Lynx Asset Management, and Storm Capital Management, were awarded during the HFM European Performance...

CEO Succession at Rhenman & Partners

Stockholm (HedgeNordic) – Rhenman & Partners Asset Management has appointed Teresa Isele as its new CEO to replace co-founder and current CEO Göran Nordström,...

Optimizing for Performance

Stockholm (HedgeNordic) – After almost 20 years of equity market experience from three of the largest banks in the Nordics, Pontus Dackmo launched earlier...

Danske Lost the Eliksir

Stockholm (HedgeNordic) – Danske Bank’s Finnish fund management arm announced the decision to terminate three alternative investment funds, including the Eliksir fund of hedge...

Global Assets Dynamic Set in Motion

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian boutique investment firm Global Assets has launched Global Assets Dynamic, a quantitatively-managed equity fund that mitigates portfolio downside risk using...

Team Ress Grows with Junior PM

Stockholm (HedgeNordic) – The Stockholm-based portfolio management team picking and buying U.S. life insurance policies for Ress Capital’s alternative investment fund, Ress Life Investments,...