- Advertisement -
- Advertisement -

Standardavvikelse – vad är det ?

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Standardavvikelsen är ett statistiskt mått som säger något om spridningen hos en datamängd kring dess medelvärde och beräknas enligt,

a

Screen shot 2013-11-30 at 12.56.56

Standardavvikelsen blir större om avståndet till medelvärdet ökar. Eftersom avståndet till medelvärdet mäts i kvadrat, så görs ingen skillnad om enskilda observationer är större eller mindre än medelvärdet.

I finansiell teori och risk analys så har standardavvikelsen använts som ett mått på risk för att t ex skapa sig en uppfattning om en investeringsstrategis historiska volatilitet. Hög volatilitet ger en stor osäkerhet. Ramverket hos de olika teoretiska modellerna (Modern Portfölj Teori och Black –Scholes) vilar oftast på ett antal förenklade antaganden, t ex att avkastningen är normalfördelad och att volatiliteten är konstant.

Detta skapar en perfekt symmetri där medelvärdet klyver fördelningen i två lika stora delar, vilket ger en bekväm hantering av sannolikheter. I en normalfördelning så finns ca 68% av utfallet inom ± 1 standardavvikelse och 95% inom ± 2 standardavvikelser. Vid jämförelse mellan olika investeringsalternativ så väljer man det alternativ som har lägst risk (minst standardavvikelse) givet en viss förväntad avkastning. Denna s.k. risk-justerade avkastning mäts oftast som Sharpe-kvoten. I detta avseende så gör risk måttet ingen skillnad på volatilititet som skapas av positiv respektive negativ avkastning.

Verkligheten begränsas dock inte av några förenkla antaganden, utan är dynamisk. En investerares preferenser mellan positiv och negativ avkastning är också olika. Volatiliteten varierar över tiden och är i sig är endast skadlig för den långsiktiga avkastningstillväxten om den kommer i form av stor negativ avkastning. Om du t ex förlorar 50% så måste du tjäna 100% för att vara break-even. Detta har bidragit till att göra investeringsstrategier som skapar s.k. asymmetriska fördelningar eller absolutavkastning med kontrollerad förlust risk populära.

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Stefan Bergsten
Stefan Bergsten
Stefan Bergsten, grundare av Sarissa Asset Management (S.Λ.M), vars ambition är att skapa värden genom innovativ portfölj konstruktion och aktiv riskhantering. Stefan har 15 års erfarenhet av portföljanalys, trading, portföljförvaltning och har bland annat arbetat med risk management och utveckling av investeringsprocesser på ATP Alpha i Danmark och handlat aktier och derivat på Första AP Fonden (AP1). Utgångspunkten är alltid ett disciplinerat och systematiskt arbetssätt. S.Λ.M kan erbjuda konsulttjänster inom portföljkonstruktion, riskmanagement och design av investeringsprocesser.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -