Mermaid Nordic tappade i tredje kvartalet

Stockholm (HedgeNordic.com) – Mermaid, en long/short aktiehedgefond med fokus på de Nordiska marknaderna, tappade 1,95% i tredje kvartalet med en snittexponering på -4,6%, med en standardavvikelse på 4,6% Sedan starten i September 2007 har fonden gått upp 16, 9% jämfört med marknaden som gått upp 5,9%.

En av de bästa positionerna i fonden under kvartalet var en spread-trade i papperssektorn där man var lång i UPM och kort i Stora. Mermaid tog positionen då förvaltarna såg ett gap i avkastning och värderning mellan företagen då UPMs verksamhet är mer modern med bl.a lägre kostnader.

Man fortsatte att hålla en lång position i Betsson, som trots en svår början på året återhämtade sig i juni och bidrog positivt till fondens avkastning. Tilltron till fortsatt tillväxt ökade då företagets nya mobila spelplattform fick positivt mottagande och företaget fortsatte att växa i Turkiet. Förvaltarna anser att aktien är en fortsatt bra ’growth story’ och att trafiken på sajterna ökar positivt.

Den långa positionen i Atlas Copco vände efter att ha dragit ned avkastningen under andra kvartalet. Aktien gick upp 16% under det tredje kvartalet och nådde en all-time-high då förvaltarna sålde aktien efter värdestegringen.

Det som drog ner avkastningen i fonden var bl.a en kort position i Finska ståltillverkaren Rautaruukki. Aktien gick upp temporärt från mitten på augusti till mitten på september i vad som verkar vara en kortlivad säsongsbetonat uppgång då investerare hoppades på en Europeisk återhämtning (aktien har sedan dess gått ned märkbart). Industrin lider av överutbud och är exponerade mot den kinesiska överkapaciteten och konkurrenter som är pressade av sina inhemska regeringar att inte strypa kapaciteten. Med andra ord är detta en liten aktör i en industri med strukturella svårigheter med stora fasta kostnader och begränsad tillväxt i efterfrågan. Förvaltarna behåller en kort position i aktien.

Investeringslandskapet förändras tydligt då den amerikanska centralbanken inte fullföljde tidigare signaler som pekade på att man tänkte börja dra tillbaka likviditet. Istället har gissningsleken förlängts om när man tänker börja stypa tillgången på likviditet. Europa har visat tecken på att ha nått botten, men detta är inte en självklarhet då begravt bland alla positiva kommentarer om hur policyn fungerar har skuldsiffrorna bland länderna i riskzonen visat sig vara värre än väntat.

Mermaid säger i ett uttalande att man är fortsatt skeptiskt mot en Europeisk återhämtning då man ännu inte sett några tecken på växande tillfrågan eller förbättringar i sysselsättningsnivåerna. Man fortsätter att leta aktiespecifika möjligheter i regionen man fokuserar på.

Mermaid har en koncentrerad portfölj på 15-25 bästa-ide aktier.

 

Bild: (c) Cornerstone—pixelio.de

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.