- Advertisement -
- Advertisement -

Lyxor Hedge Fund Index – September-barometern för alternativa investeringar

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Lyxor Asset Management, som erbjuder investerare tillgång till olika hedgefondinvesteringar genom sin plattform, sammanställer även löpande ett hedgeindex. Genom att utnyttja sin bredd och diversifiering inom Lyxor Managed Account Platform siktar Lyxors hedgefondindex på att vara det mest representativa inom hedgefondindustrin. Deras index är sammansatt av fonder utvalda av Lyxor Asset Management och täcker alla de större strategierna. Indexen är investeringsbara och tillgångsviktade. Lyxor Hedge Fund Index omfattar 15 index, från globala till mono-strategier eller tematiska index. Lyxors Hedge Fund Index (Global Index) återspeglar den genomsnittliga avkastningen av alla 13 strategi-index och representerar det globala hedgefonduniverset.

Tio av Lyxors 13 strategi-index avslutade september månad med positivt resultat, lett av Long/Short Equity – Variable Bias (+2,28%), L/S Equity – Long Bias (+1.99%) och Event Driven – Special Situations Index (+1,95%). Lyxor Hedge Fund Index rapporterade positiv avkastning om 1,13% i september (+3,17% YTD).

Hedgefonder skapade solid avkastning i september när tillgångar steg kraftigt efter minskad spänning i Syrien och ett duvaktigt Fed i USA.

Lyxor Hedge Fund Index var upp 1,13% medan HFRX Index steg 1.0%. Den genomsnittliga aktie-Betanivån steg till 31% från 24% under månaden när förvaltare adderade mer riskexponering. Fonder har generellt ökat sin riskexponering under september med en positiv vy på risktillgångar och för att utnyttja ett traditionellt rally under årets sista månader.

Aktiestrategier gick generellt bra där S&P 500 steg med närmare 4%. Long/Short Equity Long Bias var upp 1.99%, ungefär som förväntat med tanke på betaexponeringen. Men ”Long Bias-förvaltare” har reducerat sin risk genom att ta ner nettoexponeringen 13% till 66%. Bruttoexponeringen ligger var stabilt på 135% genom att reducerade långa positioner motsvarades av större korta positioner. ”L/S Equity Variable Bias” steg 2,28% och var den bäst avkastande undergruppen bland aktiestrategierna. ”Variable”-fonder gjorde en korrekt bedömning genom att bibehålla en hög betaexponering på 0,55 gentemot marknaden in i september månad och har hållit kvar vid den nivån under månaden. ”L/S Equity Market Neutral”-strategier var ner -1,04% i september, trots att man hade positiv betaexponering mot marknaden.

Event driven-strategier gynnades också av det riskrally som skapades och ökade sin nettoexponering under månaden med 6% till 62,2%. Special Situations-fonder var upp 1,95% och Merger Arbitrage-fonder steg 0,73% under månaden. Nettoexponeringen gentemot aktier och krediter var i princip oförändrad.

L/S Credit Arbitrage-fonder steg 0,82% då kreditspreadarna krympte i september. Nettoexponeringen steg med 10% till 58% på grund av en minskning med ca 10% av den korta exponeringen och oförändrade långa positioner. Krediter har gått mycket starkt sedan augusti då Verizon emitterade ett obligationspaket på 50 miljarder USD. Amerikanska centralbanken Feds beslut att skjuta upp den så kallade ”Tapering” i mitten av september hjälpte sektorn ytterligare.

Convertible Bond Arbitrage rapporterade en avkastning på 1,50%, hjälpta av rallyt bland både aktier och krediter. Fonderna fortsatte att ha en begränsad betaexponering mot aktier på ca 0,13.

CTA Long-Term-fonder gick ganska bra med en uppgång på +0,46% i september. CTA-fonder ökade exponeringen mot aktier mer än någon annan strategi. Aktier fortsätter att vara den största exponeringen bland CTA:s med cirka 4,5%. Det allokerade riskmandatet gentemot aktier är cirka 3 gånger så stort som risken mot obligationer.

Global macro-fonder gynnades av den positiva miljön där korrelationen mellan tillgångar är låg och macroförvaltare rapporterade uppgångar på 1,04% i september. Förvaltarna ökade sin bruttoexponering mot långa räntor från 173% till 213%, medan man reducerade bruttoexponeringen korta räntor, valutor och råvaror. Nettoexponeringen mot aktier minskade med 6% till 50%, drivet av en reducering av långa positioner och en ökning av korta positioner. Detta uttrycker troligen den försiktiga syn som vissa förvaltare hade på förhandlingarna om höjningen av skuldtaket i USA. De ökade korta positionerna bland macroförvaltare är troligen koncentrerade till svaga ekonomier inom emerging markets som har rusat mest sedan sommaren.

Aktiestrategier kan dra nytta av den stora skillnaden i värdering mellan enskilda aktier i USA och Europa och ha betaexponering mot uppsidan i aktier som är det mest attraktivt värderade tillgångsslaget. Inom aktieområdet har Special Situation-förvaltare visat en förmåga att ta fram aktieägarvärden och generera Alfa. Macro-förvaltare är också väl positionerade i en värld där agerandet bland centralbankerna blir mindre likriktade och där volatiliteten inom emerging markets skapar möjligheter för skickliga förvaltare. Aktiestrategier har visat bättre avkastning än övriga strategier inom hedgefondindexen under 2013, där CTA-strategier släpar efter mest.

“Fonder har generellt ökat på sin riskexponering under september, i linje med en allmänt mer positiv syn på risktillgångar, samt för att dra nytta av ett traditionellt rally mot slutet av året”, säger Rob Koyfman, Senior Strategist på Lyxor Asset Management.

 

Bild: (c) shutterstock—RexRover

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

RFP: Absolute Return Multi-Strategy/Fund of Funds

(Global Fund Search) - A Danish Institutional Investor is searching for an absolute return strategy for an allocation of EUR 40 million. The mandate...

Brummer Multi-Strategy Navigates 2022’s “Perfect” Storm

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 experienced a “perfect” inflation storm due to an unprecedented amount of monetary and fiscal policy stimulus during the pandemic, war,...

Dream Comes True for Grönblom

Stockholm (HedgeNordic) – Ernst Grönblom had been running his high-conviction strategy of cherry-picking the stock market’s undervalued future winners under the umbrella of United...

Boarding the Broader Alternatives Ship

Stockholm (HedgeNordic) – Tore Davidsen, portfolio manager of SEB Eureka Fixed Income Relative Value since its launch in 2018, will join BankInvest as Senior...

Year of Stabilization of Interest Rates

By Kari Vatanen, CIO of Veritas: The year 2022 was a year of negative surprises in the investment markets and in the global economy. Hopes...

Playing Offense in the Net-Zero Transition

Stockholm (HedgeNordic) – The world’s adoption of cleaner energy had been ongoing prior to Russia unleashing war in Ukraine. The war and its consequences...