- Advertisement -
- Advertisement -

Lyxor Strategi-Index: Endast 3 av tretton visar positiv avkastning i augusti

- Advertisement -

London (HedgeNordic.com) – Endast 3 av Lyxors tretton Strategi-index gav positiv avkastning i augusti. Lyxor Hedge Fund Index föll med -1.13% under måndaden, men ligger på plus över alla 8 månader hittills i år (+2.02%).

De tre index som i augusti låg på plus leddes av L/S Credit Arbitrage (+0.51%), Convertible Bonds Arbitrage Index (+0.26%) och  Event Driven – Merger Arbitrage Index (+0.04%).

Hedgefonder gick allmänt dåligt i augusti men många alternativa strategier klarade sig bra trots ökad volatilitet på tillgångsklasserna överlag. Riskpremierna ökade märkbart då investerare funderade på storleken och takten på den amerikanska reservbankens nedtrappning av ekonomisk stimulans, tillväxtmarknadernas avtagande fundamentala faktorer och de geopolitiska riskerna i Mellanöstern.

Många förvaltare började månaden med en reducerad risknivå med tanke på den starka ’run of assets  YTD  och de s.k ’known known’  riskerna i september. Hedgefondbeta låg på ett stadigt 0.27 i augusti.

Förvaltare inom Long/Short aktiesegmentet hade blygsamma draw-downs mellan 1% och 2%. Avkastningen bland dessa fonder skadades av en ökad aktiekorrelation i nästan varje region. Riskexponeringen under månaden för Long/Short förvaltare var ganska stadig då de flesta  minskade risken redan innan augusti. Som exempel, nettoexponeringen bland Variable-bias förvaltare låg på 37% men hade reducerats från 55% i början på juli.

Medan nettoexponeringen minskade sedan början av juli, var bruttoexponeringen nästan oförändrad, vilket drevs av en minskning i den långa exponeringen och ökningen av korta positioner.

En tydlig skiftning bland aktieförvaltarna var att gå in i defensiva sektorer och bort från cykliska i USA. Specifikt reducerades deras amerikanska nettoexponering i materialsektorn (från 6.2% till 5.5%) och energisektorn (7.3% till 6.4%) och ökader exponeringen mot dagligvarusektorn (6.2% till 8.6%).

I Europa var skiftet mer pro-cycliskt och antagligen drivet av en snabbt förbättrad ekonomisk statistik i Eurozonen. Den största förändringen var inom industriserktorn där nettoexponeringen ökade från 3.7% till 5.2% men förvaltarna stängde också sina korta positioner i materialssetorn (-2.1% till 0.3%).

Kreditrelaterade fonder gick bättre än de flesta andra fonder i augusti. Long/Short Credit fonder avkastade 0.51%  trots ökade kreditspreadar under månaden samt högre räntor. Bruttoexponderingen för L/S kreditfonder minskade från 63% i början på juli till 35% idag, drivet av en ökning i korta positioner och en minskning av långa exponeringar. Beta till High Yield index har också minskat från 0.57 till 0.26 under samma period.

Den defeniva skiftningen över de senaste 2 månaderna hjälpte fonderna trots den svaga avkastningen i index som helhet.

Convertible Arbitrage-fonder ökade 0.26% under månaden. Merger Arbitrage och Special Situation-fonder gick relativt bra med en uppgång på 0.04% och 0.26% i respektive kategori.

Takeoverspreadarna var stabila trots försäljningen av aktier och spreadarna i några större M&A affärer, såsom Dell,  smalnade då slutförandet av affären verkar närma sig.

Global Macro-fonder föll 0.66% i augusti då volatiliet och korrelation mellan tillgångsslagen ökade, vilket hade en negativ effekt på avkastningen. Fonderna har även en lång exponering mot aktier på 55% vilket är den högsta nivån hittills i år. Som jämförelse hade dessa fonder en 30%-ig exponering mot aktier i början på året. Den största riskökningen under den senaste månaden har varit på det korta räntesegmentet där exponeringen ökat från 73% till 84%. Segmentet är speciellt intressant då ränteterminerna pekar på en snabbare ökning än vad central bankerna kommunicerar till allmänheten.

Avkastningen för CTA-fonder fortsätter att svika med Short-Term CTA nere 1.34% i augusti och Long-Term CTA nere 3.99%. Aktieexponeringen är den största allokeringen bland CTA tillgångarna och har dragit ner avkastningen. Long-Term CTA har en beta på 0.44 på S&P500 jämfört med 0.16 för Short-Term vilket förklarar varför det gick sämre för Long-Term än Short-Term. Dessa fonder har även en kort nettoexponering till metaller och jordbrukstillgångar vilket hade en negativ påverkan på avkastningen i augusti då dessa sektorer gick bra.

Rob Koyfman, Senior Strategist på Lyxor AM, påpekar i ett uttalande  att den snabbt skiftande makromiljön under hösten borde ge hedgefonder en möjlighet att tjäna pengar på sina övertygelser och generera alfa.

 

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Lynx is Fund Company of the Year, Says Privata Affärer

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management has been named “Fund Company of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer. The distinction comes after...

RFP: Absolute Return Multi-Strategy/Fund of Funds

(Global Fund Search) - A Danish Institutional Investor is searching for an absolute return strategy for an allocation of EUR 40 million. The mandate...

Brummer Multi-Strategy Navigates 2022’s “Perfect” Storm

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 experienced a “perfect” inflation storm due to an unprecedented amount of monetary and fiscal policy stimulus during the pandemic, war,...

Dream Comes True for Grönblom

Stockholm (HedgeNordic) – Ernst Grönblom had been running his high-conviction strategy of cherry-picking the stock market’s undervalued future winners under the umbrella of United...

Boarding the Broader Alternatives Ship

Stockholm (HedgeNordic) – Tore Davidsen, portfolio manager of SEB Eureka Fixed Income Relative Value since its launch in 2018, will join BankInvest as Senior...

Year of Stabilization of Interest Rates

By Kari Vatanen, CIO of Veritas: The year 2022 was a year of negative surprises in the investment markets and in the global economy. Hopes...