Lynx summerar årets första 6 månader

Stockholm (HedgeNordic.com) – Lynx Asset Management släppte nyligen sin halvårsrapport där man summerar de första 6 månadernas avkastning för fonden Lynx. Liksom för många andra modellbaserade fonder som försöker hitta trender på globala terminsmarknader upplevde Lynx ett utmanande marknadsklimat under det första halvåret 2013.

Periodens resultat summerade till nära oförändrat eller mer exakt 0.07%, detta efter att fonden ett par veckor in i maj varit upp dryga 12%. Det faktum att fonden tappade all upparbetad vinst under bara några veckors handel under maj och juni förklarar förvaltaren med att många marknader då upplevde kraftiga trendvändningar samtidigt.

En resultatanalys av fondens avkastning visar att aktierelaterade investeringar hade ett rejält positivt bidrag som en följd av att globala aktiemarknader noterat ett starkt första halvår. Detta kompenserades dock på nedsidan av förluster i framförallt ränterelaterade investeringar; valutor och råvaror hade också negativa resultatbidrag.

På modellnivå framgår att trendföljande modeller bidrog mest på uppsidan medan intermarket-modeller hade problem under perioden. De trendföljande modellerna lyckades hitta rätt i det positiva momentum som uppvisades på världens aktiemarknader medan intermarket-modellerna genererade förluster i räntor och valutor.

I en framåtblickande kommentar säger Lynx Asset Management att man anser att fonden har goda möjligheter att generera god avkastning även i en miljö av stigande räntor. Enligt förvaltaren har den strategi som Lynx representerar historiskt haft bättre förutsättningar att tjäna pengar i ett marknadsklimat med högre räntor där prognoser för inflation och tillväxt varit mer osäkra.

 

Bild: (c) Eric Isselée—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.