- Advertisement -
- Advertisement -

Lynx summerar årets första 6 månader

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Lynx Asset Management släppte nyligen sin halvårsrapport där man summerar de första 6 månadernas avkastning för fonden Lynx. Liksom för många andra modellbaserade fonder som försöker hitta trender på globala terminsmarknader upplevde Lynx ett utmanande marknadsklimat under det första halvåret 2013.

Periodens resultat summerade till nära oförändrat eller mer exakt 0.07%, detta efter att fonden ett par veckor in i maj varit upp dryga 12%. Det faktum att fonden tappade all upparbetad vinst under bara några veckors handel under maj och juni förklarar förvaltaren med att många marknader då upplevde kraftiga trendvändningar samtidigt.

En resultatanalys av fondens avkastning visar att aktierelaterade investeringar hade ett rejält positivt bidrag som en följd av att globala aktiemarknader noterat ett starkt första halvår. Detta kompenserades dock på nedsidan av förluster i framförallt ränterelaterade investeringar; valutor och råvaror hade också negativa resultatbidrag.

På modellnivå framgår att trendföljande modeller bidrog mest på uppsidan medan intermarket-modeller hade problem under perioden. De trendföljande modellerna lyckades hitta rätt i det positiva momentum som uppvisades på världens aktiemarknader medan intermarket-modellerna genererade förluster i räntor och valutor.

I en framåtblickande kommentar säger Lynx Asset Management att man anser att fonden har goda möjligheter att generera god avkastning även i en miljö av stigande räntor. Enligt förvaltaren har den strategi som Lynx representerar historiskt haft bättre förutsättningar att tjäna pengar i ett marknadsklimat med högre räntor där prognoser för inflation och tillväxt varit mer osäkra.

 

Bild: (c) Eric Isselée—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

SRV’s Multi-Pillar Fixed-Income Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite Danish mortgage bonds being widely regarded as almost risk-free, occasional spikes in risk aversion trigger significant spread widening versus government...

DBi Pioneers Cost-Efficient Access to CTA Performance

Stockholm (HedgeNordic) – Trend-following CTAs or managed futures vehicles are often seen as effective diversifiers within investment portfolios, exhibiting limited correlation to equity and...

Swiss Bank Eyes Global Equities Through Quant and Options Overlay Funds

Stockholm (HedgeNordic) – A Swiss private bank is seeking to allocate a minimum of €20 million to a fund specializing in global equities through...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -