- Advertisement -
- Advertisement -

East Capital förenklar genom etablering av master-feeder-struktur

- Advertisement -

East Capital etablerar en så kallad master-feeder-struktur och tar tillvara på möjligheterna som finns i UCITS IV-lagstiftningen. Med en master-feeder-struktur kan East Capital effektivisera och förbättra den internationella distributionen av fonder. Förändringen möjliggör för investerare i East Capitals Luxemburg-baserade SICAV-fonder att investera i tre tidigare inte tillgängliga fonder; East Capital Baltikumfonden, East Capital Balkanfonden och East Capital Turkietfonden.

”Vi ser hur UCITS IV-regelverket gör att Europa växer fram som en gemensam, enhetlig fondmarknad, men regelkraven leder också till ökade legala och administrativa kostnader. Men UCITS IV möjliggör även för fondförvaltare att konsolidera och samla fondadministrationen till en plats och på så sätt uppnå skalfördelar. Detta är bra för investerarna eftersom vi kan möta kostnadstrycket med administrativ effektivisering”, säger Albin Rosengren, partner och VD för East Capital.

East Capitals fem svenska UCITS-fonder kommer att bli feeder-fonder som investerar genom motsvarande fonder i East Capitals befintliga SICAV-paraply i Luxemburg. Feeder-fonderna förvaltas av East Capitals förvaltningsbolag i Luxemburg – East Capital Asset Management SA.

 

Bild: (c) shutterstock-Sergej-Khakimullin

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Accendo Celebrates 15 Years of Active Ownership

Stockholm (HedgeNordic) – Hedge funds are not generally known for their longevity. For the funds that do have a lifespan exceeding ten or 15...

Elo’s Hedge Fund-Focused PM Joined Keva

Stockholm (HedgeNordic) – Annika Luoto, a hedge fund-focused portfolio manager at Finnish pension insurance company Elo, has joined Finland’s largest pension fund – Keva...

Coeli European Among NBIM’s External Managers

Stockholm (HedgeNordic) – Norges Bank Investment Management (NBIM) relies on external equity managers to handle 4.6 percent of the €1.2 trillion Norwegian oil fund’s...

Hedgeweek Awards for Svelland and Proxy

Stockholm (HedgeNordic) – Hedgeweek has announced the winners of the Hedgeweek European Awards 2023, with the list of winners including two Nordic hedge funds:...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -