Har du hört talas om Grand Haven Capital..?

Stockholm (HedgeNordic.com) – Som skribent inom området hedgefonder borde vi förmodligen ha koll på vilka fonder som verkar på den nordiska marknaden, men vi har upptäckt en förvaltare som lyckats flyga under vår radar – Grand Haven Capital. Fondbolaget, som är baserat i Zürich men som har sitt förvaltarfokus på norden och norra Europa, förvaltar två fonder: fonden Grand Haven Capital Fund, samt en fond (GHC Neutral Hedging Strategy) med samma portfölj i en marknadsneutral andelsklass.

Grand Haven Capital Fund är en aktivt förvaltat fond med value-fokus inom nordiska/nordeuropeiska små och medelstora bolag. Porföljen är koncentrerad och består vanligtvis av 20 till 30 aktier, av vilka 5 till 10 aktier utgör själva kärnportföljen.

Porföljen har en lång-bias och den normala innehavsperioden är 2 till 3 år. Innehavstiden kan dock vara kortare om det värderingsmål som förvaltaren satt upp uppnås snabbare.

Investeringsprocessen har en mycket analysdriven bottom-up inriktning, förenat med en aktiv förvaltning av innehaven och med stort engagemang i bolagen. Användningen av belåning i portföljen är begränsad.

Vid en närmare analys av förvaltningsresultatet konstaterar vi dock att detta inte är en fond för den med svaga nerver. Standardavvikelsen uppgår till tämligen höga 30% och det visar sig att förvaltaren inte riktigt får betalt för den risk man tar: Sharpe-kvoten uppgår till beskedliga 0,1. En tumregel brukar vara att en Sharpe-kvot >1 är bra. Och att resultaten kan svänga en del upp och ner visar också Beta-värdet (som visar korrelationen med jämförelseindex) som uppgår till 1,1 – dvs en större känslighet än index.

Sedan starten 2006 är fonden upp +4,28%, motsvarande en årlig genomsnittlig avkastning om beskedliga +0,63%. De historiska resultaten visar dock på den volatilitet som nämns ovan:

2006: +1.21%
2007: +13.07%
2008: -49.75%
2009: +102.86%
2010: +34.86%
2011: -54.92%
2012: +27.83%
2013: +15.04%

När Lehman-kraschen var ett faktum tappade fonden nästintill halva sitt värde, men tog tillbaka allt under det följande året. Men trots goda resultat under både 2012 och hittills under 2013, gjorde förlusterna under 2011, då Greklandskrisen slog till och fonden enbart under augusti och september förlorade -22,03% respektive -15,63%, att nästintill all ackumulerad avkastning försvann.

Fonden, som finns i EUR och USD klasser, har en minimiinvestering om EUR 1.000.000:-. Förvaltningsavgiften uppgår till 1,75% i fast avgift och 20% performance-fee.

 

Bild: (c) Markus Bormann—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.