- Advertisement -
- Advertisement -

Har du hört talas om Grand Haven Capital..?

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Som skribent inom området hedgefonder borde vi förmodligen ha koll på vilka fonder som verkar på den nordiska marknaden, men vi har upptäckt en förvaltare som lyckats flyga under vår radar – Grand Haven Capital. Fondbolaget, som är baserat i Zürich men som har sitt förvaltarfokus på norden och norra Europa, förvaltar två fonder: fonden Grand Haven Capital Fund, samt en fond (GHC Neutral Hedging Strategy) med samma portfölj i en marknadsneutral andelsklass.

Grand Haven Capital Fund är en aktivt förvaltat fond med value-fokus inom nordiska/nordeuropeiska små och medelstora bolag. Porföljen är koncentrerad och består vanligtvis av 20 till 30 aktier, av vilka 5 till 10 aktier utgör själva kärnportföljen.

Porföljen har en lång-bias och den normala innehavsperioden är 2 till 3 år. Innehavstiden kan dock vara kortare om det värderingsmål som förvaltaren satt upp uppnås snabbare.

Investeringsprocessen har en mycket analysdriven bottom-up inriktning, förenat med en aktiv förvaltning av innehaven och med stort engagemang i bolagen. Användningen av belåning i portföljen är begränsad.

Vid en närmare analys av förvaltningsresultatet konstaterar vi dock att detta inte är en fond för den med svaga nerver. Standardavvikelsen uppgår till tämligen höga 30% och det visar sig att förvaltaren inte riktigt får betalt för den risk man tar: Sharpe-kvoten uppgår till beskedliga 0,1. En tumregel brukar vara att en Sharpe-kvot >1 är bra. Och att resultaten kan svänga en del upp och ner visar också Beta-värdet (som visar korrelationen med jämförelseindex) som uppgår till 1,1 – dvs en större känslighet än index.

Sedan starten 2006 är fonden upp +4,28%, motsvarande en årlig genomsnittlig avkastning om beskedliga +0,63%. De historiska resultaten visar dock på den volatilitet som nämns ovan:

2006: +1.21%
2007: +13.07%
2008: -49.75%
2009: +102.86%
2010: +34.86%
2011: -54.92%
2012: +27.83%
2013: +15.04%

När Lehman-kraschen var ett faktum tappade fonden nästintill halva sitt värde, men tog tillbaka allt under det följande året. Men trots goda resultat under både 2012 och hittills under 2013, gjorde förlusterna under 2011, då Greklandskrisen slog till och fonden enbart under augusti och september förlorade -22,03% respektive -15,63%, att nästintill all ackumulerad avkastning försvann.

Fonden, som finns i EUR och USD klasser, har en minimiinvestering om EUR 1.000.000:-. Förvaltningsavgiften uppgår till 1,75% i fast avgift och 20% performance-fee.

 

Bild: (c) Markus Bormann—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -