Resten av 2013 ser lovande ut för hedgefonder, enligt Lyxor

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Den amerikanska ekonomin växer och tillväxten kommer att öka under andra hälften av året då de finanspolitiska begränsningarna avtar. Marknaden har redan smält de högre obligationsräntorna och ytterligare ökningar kommer att ske på grund av starkare ekonomisk data.

Centralbankerna världen över har tagit en mjukare position vilket kan leda till kapital-reflation och lättare finansiella förhållanden.

Bank of England och den Europeiska Centralbanken har använt samma språk för att driva ner räntorna. Bernanke har också indikerat att man tänker behålla räntorna på 0% den närmaste framtiden.

Samtidigt har ekonopmisk data förbättrats både i Europa och USA. I Europa ökar PMI från att ha fallit under första kvartalet och i USA visar prognoser om arbetstillfällen, konsumtion och produktion att ekonomin går allt bättre.
Uppgången i volatilitet och risk-aversionen i juni gav en attraktiv inkörsport och möjligheter även i framtiden. Risk-premierna ökade på grund av de högre räntorna och oro för . Båda faktorerna har stabiliserats. Obligationsräntorna i USA har ökat kraftigt sedan maj men takten på ökningen kommer troligen att trappa ner. Farhågor över Kina har också försvunnit då myndigheterna tillfört mer likviditet till marknaden. ”Vi förväntar oss att risk-premierna normalieras vilket kommer att översättas i högre tillgångspriser,” säger Lyxor i ett uttalande.

Aktier favoriseras och kommer att vara den tillgångsklass som kan dra fördel av reflation. Enligt Lyxor är aktier betydligt bättre värderade än andra tillgångsklasser i detta skede av cykeln. Inom aktier är Japan den mest överviktade regionen då regionen är mest fördelaktig på grund av centralbankens stimulanspaket och attraktiva värderingar.

Lyxor har en övervikt mot direktionära strategier inom aktie-sektorn. Long-short equity, diskretionära och systematiskt neutrala strategier borde kunna ta fördel av ökade skillnader i olika länders tillväxttakt och den låga volatiliteten.

“Vi uppgraderade långsiktiga CTA-strategier till en knappt överviktad position efter ett utmanande andra kvartal då vi tror att faktorerna som påverkade avkastningen, som ränteökningar, kommer att vara mer positiva i framtiden. På kreditsidan ser marknaden ut att vara övervärderad och vi nergraderade Long-short credit till neutral. Vi rekommenderar att man fokuserar på relative-value fonder inom kreditområdet med begränsad ränte risk, ” säger Lyxor i ett uttalande.

 

Bild: (c) shutterstock—alex saberi

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.