Nordic – European Absolute Return Fund

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Alsback Förvaltnings Nordic  European Absolute Return Fund, en long/short aktiefond,  tappade 0.53 % i juni medan STOXX600 föll med 5.3%.

Enligt ett uttalande från Alsback Förvaltning hade man en försiktig hållning till aktiemarknaderna i början på månaden med en positiv nettoexponering. Detta var ett resultat av den svaga Europeiska ekonomin men även p.g.a. att  den amerikanska reservbanken indikerat att man troligen kommer att minska de ekonomiska stimulanspaketen.

Förvaltaren ökade sina korta positioner i juni genom att korta bankaktier i Frankrike och Tyskland, vilket också var de största positiva bidragen till avkastningen. I slutet på månaden hade fonden en netto-exponering på -6%. I uttalandet sade man att om den amerikanska reservbanken genomför sina planer kommer detta att ha en negativ effekt på den svaga Europeiska ekonomin som till följd kommer se räntehöjningar i andra hälften av året medan ekonomin förblir i recession.

Efter minskningen av exponeringen har fonden 6.2% långa positioner medan korta svarar för 12.2% med portföljens beta på -0.14%.

Nordic Fund Management (Ireland) Limited är baserad på Irland och lyder under Central Bank of Irelands inspektion. Alsback Förvaltning AB, är ett helägt dotterbolag och även förvaltaren av Nordic – European Absolute Return Fund. Alsback Förvaltning AB lyder under svenska Finansinspektionen.

 

Bild: (c) Yahia LOUKKAL—Fotolia.com

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.