Taiga Fund: Positiv avkastning i maj och hela året hittills

London (HedgeFonder.nu) – Taiga Fund, en fokuserad fond som mest investerar i nordiska small-caps, avkastade 1.42% i maj och har hittills i år genererat 7.04%.

Fonden, med över 500 MNOK i kapital, har en long-bias-strategi med en exponering på 70.26% lång och 5.26% kort. Den långa boken bidrog med 2,40% till avkastningen medan den korta boken påverkade resultatet negativt -0,47%. Andra orsaker som bland annat avkastningsberoende avgifter hade också en negativ påverkan -0,52%.

Bakkafrost, en fiskproduktspecialist, är det största innehavet i portföljen på 14.48% och var under maj den aktie som påverkade resultatet mest negativt, -0,73%. Bouvet, ett IT-service företag och en av de största innehaven, motverkade Bakkafrosts negativa påverkan och bidrog med 1,37% till avkastningen.

Peter Hellner congratulating Ola Wessel Aas and Andreas Petteröe for Taiga Funds third place at the 2012 Nordic Hedge Award (Best Nordic Equity Focused Hedge Fund)

Peter Hellner congratulating Ola Wessel Aas and Andreas Petteröe for Taiga Funds third place at the 2012 Nordic Hedge Award (Best Nordic Equity Focused Hedge Fund)

Fonden investerar 41% av sina tillgångar i Norge och 28% i cash, resten i de andra nordiska länderna och även Tyskland. IT-servicesektorn är den största i fonden (16.7%) följt av livsmedelssektorn (14.5%).

Taiga Fund är noterad på den irländska börsen. Portföljen är koncentrerad, kvalitetsorienterad med en long-bias. De korta positionerna är mer opportunistiska, som fokuserar på enstaka aktier med målet att bidra till hela portföljens avkastning, istället för en hedge.

Bild: (c) shutterstock—Zadorozhnyi Viktor

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.