CTA

RPM lanserar ny fond med fokus på mindre CTAs

Stockholm (HedgeFonder.nu) – RPM Risk & Portfolio Management AB, CTA-specialist med säte i Stockholm, lanserar under juni månad en ny fond med fokus på mindre så kallade ”Evolving” CTAs. Under namnet ”RPM Evolving CTA Fund” kommer fonden investera i en portfölj av CTA-förvaltare över tre strategi-grupper; trendföljande, short-term och fundamentala. RPM Risk & Portfolio Management AB med cirka 4 miljarder dollar under förvaltning och rådgivning, har baserat fonden på interna forskningsprojekt som kommit fram till att CTAs i den så kallade ”Evolving”-fasen (som typiskt sett infinner sig under de fem till sju första åren av en förvaltares existens och där förvaltat kapital uppgår till mellan 30 miljoner och 2 miljarder dollar) är de mest lovande från ett risk/avkastnings-perspektiv. Enligt RPMs forskningsresultat har dessa ”Evolving CTAs” överavkastat sina större konkurrenter med 3% årligen till en lika-justerad volatilitet av 10%. Den nya fonden kommer ha en fast förvaltningsavgift på 1% och en prestationsbaserad avgift på 5%.  Fonden har som målsättning att handlas till en årlig volatilitet av 13% och minsta investering uppgår till 5 miljoner kronor. Fondens jämförelseindex kommer vara Barclay BTOP50 som innehåller de största CTA-förvaltarna i världen.

I en kommentar säger RPM’s VD Mikael Stenbom (bild): ”RPM Evolving CTA Fund syftar till att identifiera och investera med CTAs som bedöms ha potential att utvecklas till nästa generation av branschledare. Avsikten är att hitta dem innan de blivit för stora, eller för gamla, för att upprätthålla den avkastningsnivå som typiskt sett inträffar under de första 5-7 åren av en CTAs existens. Fonden är resultatet av ett research-arbete som inleddes redan 2010 och som lättast kan beskrivas som en systematisering och verifiering av de erfarenheter vi gjort under våra tjugo år som investerare och risk manager i CTA-världen.

Dagens stora och välkända CTAs var okända för de flesta investerare när deras resultat var som mest konkurrenskraftiga. De ”Evolving CTAs” som kommer att inleda handeln i den nya fonden är på samma sätt okända för de flesta, men har demonstrerat en unik kompetens och förmåga att skapa avkastning, i många fall med nya, innovativa idéer och metoder. Ett framgångsrikt kapitalförvaltningsföretag utvecklas som de flesta andra företag: de har en etableringsperiod som följs av en tillväxtfas med stark konkurrenskraft, de träder in i en mognadsfas och efter en tid avtar deras ”competitive edge” . Några få har förmågan av förnya sig själva, andra försvinner gradvis från scenen. Tyvärr lockas de flesta investerare till dem när de står på toppen av livscykeln.

RPM Evolving CTA Fund kommer endast att utnyttja förvaltare som befinner sig i tillväxtfasen som definieras utifrån ålder och kapital under förvaltning. Fonden lämpar sig för investerare som önskar komplettera eller diversifiera en investering med dagens branschledare samt för de som önskar en potential till högre riskjusterad avkastning än vad detta kollektiv givit genom åren.

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Comments are closed.