- Advertisement -
- Advertisement -

Nordic Hedge Award – Fondförvaltare i debatt

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Under onsdagens Nordic Hedge Award, där de främsta hedgefondförvaltarna i Norden prisades för sina framgångar, hade flera kända förvaltare och investerare samlats för en paneldebatt. På plats fanns Martin Källström från Första AP-fonden, Mikael Spångberg från Nektar Asset Management, Peter Warren från Warren Capital och Gustav Fransson från Coeli. Temat för debatten var det nuvarande läget för hedgefonder i Norden och den framtida utvecklingen.

Debatten leddes av Thomas Raber från Alvine Capital och han började med frågan varför nordiska hedgefonder är så pass framgångsrika internationellt sett. Mikael Spångberg svarade att Sverige, en öppen exportdriven ekonomi med egen valuta, har visat sig vara en bra grogrund. Till exempel har flera förvaltare startat sina karriärer på treasury-avdelningar. En väl utvecklad aktiemarknad samt ett stort intresse för placeringar, jämfört med många andra länder, har säkert varit viktiga faktorer. Peter Warren jämförde Sverige med Norge och påpekade som exempel att optionsmarknaden växte fram på ett imponerande sätt i Sverige, ivrigt påhejad av finansmarknadens aktörer, medan samma utveckling i Norge hela tiden har hindrats av olika regleringar och motstånd från många håll.

  • From Left: Tom Raber, Martin Källström, Peter Warren, Gustav Fransson, Mikael Spångberg
  • Mikael Spångberg (Nektar Asset Management)
  • Martin Källström, Peter Warren, Gustav Fransson
Som en fortsättning på jämförelsen mellan Sverige och Norge tog Thomas Raber upp de geografiska aspekterna. Bryr sig förvaltare om ifall investeringar är lokala eller inte? Gustav Fransson svarade att det inte spelade någon roll men givetvis förenklar det kommunikationen om det är nära till olika förvaltare. Han påpekade också att ett litet finansiellt kluster med många förvaltare är en av den svenska marknaden fördelar. Martin Källströms åsikt var att geografin bara spelade en ytterst marginell roll, om ens någon roll alls. Martin påpekar att vikten av ett visst geografisk läge dock kan variera mellan olika investerares specifika förutsättningar avseende förvaltaraccess, resurser och portföljstorlek. Peter Warren lyfte fram två aspekter vid val av marknad; vilka regleringar som finns och hur korrelationen är med övriga marknader.

Hur ser då framtiden ut för hedgefonder? Thomas Raber lämnade över frågan till panelen och Gustav Fransson påpekade att det finns många bra förvaltare men problematiken ligger i att växa och skapa större fonder för institutionella placerare. Mikael Spångberg menade att det finns ett bra kollegialt klimat i branschen. Han hoppades på en fortsatt tillväxt och att nästa års Nordic Hedge Award skulle få ännu fler besökare.

En fråga som kom från publiken var ifall större förvaltare skulle kunna placera i mindre fonder och därigenom stärka branschen? Mikael Spångberg svarade att han genom åren ofta har placerat kapital i mindre nystartade hedgefonder och att den typen av ”seed-verksamhet” finns i olika former på marknaden. Martin Källström menade att det avgörande givetvis är att hitta det bästa givet varje investerares specifika syfte. Syftet med hedgefondinvesteringar för AP1 är att göra hela tillgångsportföljen mer robust. Att stödja en viss typ av hedgefonder för den goda sakens skull passar naturligtvis inte det syftet.

För investerare med andra syften, såsom att stödja den nordiska hedgefondindustrin, skulle självfallet investeringar i mindre nordiska fonder kunna motiveras.

Bild: (c) Nordic Business Media AB / HedgeFonder.nu

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -