- Advertisement -
- Advertisement -

Catella utökar sin ägarandel i IPM

- Advertisement -

Som ett steg i utvecklingen av Catellas kapitalförvaltning förvärvade Catella AB drygt 5 procent av IPM Informed Portfolio Management hösten 2011 och blev därmed bolagets enda institutionella aktieägare. Detta ägande har nu utökats till 25 procent.

Affären med IPM innebär att Catella breddar sin kompetens inom systematisk förvaltning och syftar till att förbättra Catellas produkterbjudande. IPM:s investeringstjänster och specialistkunskaper kompletterar Catellas nuvarande verksamhet inom kapitalförvaltning samtidigt som de får tillgång till Catellas nätverk och expertis.

IPM är ett svenskt värdepappersbolag verksamt inom diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning. Bland bolagets kunder finns statliga institutioner, försäkringsbolag, stiftelser, centralbanker och större pensionsfonder.

”Samtidigt som vi flyttar fram Catellas position inom kapitalförvaltning ökar vi IPM:s resurser för fortsatt expansion. IPM är ett mycket intressant bolag med stor potential.” säger Johan Ericsson, Verkställande direktör Catella AB.

IPM, som uteslutande jobbar med institutionella kunder, förvaltar idag över 55 miljarder SEK och fokus ligger helt på systematiska makro- och aktiestrategier. I korthet innebär det att bolaget samlar in stora mängder fundamentaldata som sedan tolkas utifrån de matematiska modeller som IPM utvecklar. Det leder i sin tur till köp- och säljsignaler som styr bolagets investeringar.

Företagets unika investeringsmodeller har utvecklats över en lång rad år och IPM har sedan länge nära kopplingar till ledande universitet i bland annat Sverige och USA. All forskning och utveckling bedrivs dock internt inom IPM. IPM:s kunders investeringar görs antingen via någon av bolagets fonder alternativt genom så kallade separata konton.

IPM-Douglas_kvadrat“IPM:s specialistkompetens stärker Catellas redan goda kunderbjudande samtidigt som vi får en affärspartner som kan öppna fler dörrar för oss på den europeiska finansmarknaden.” säger Douglas Norström, Marknads- och kommunikationschef IPM Informed Portfolio Management (bild).

IPM grundades 1998 och har idag 43 anställda vid huvudkontoret i Stockholm. Bolaget har därutöver ett mindre kontor i Schweiz och samarbetspartners i bland annat Europa, Asien och Mellanöstern. Bolaget står under Finansinspektionens samt, sedan 2011 och 2013, även under amerikanska SEC:s respektive CFTC:s tillsyn.

Bild: (c) shutterstock–EDHAR

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

AT1 Bond Wipeout: Not the Default Mode of Resolutions

Stockholm (HedgeNordic) – As part of the takeover of Credit Suisse by UBS, Swiss financial regulator FINMA instructed the credit-stricken bank to write down...

P+ CEO Sørensen Announces Retirement

Stockholm (HedgeNordic) – After more than 21 years of overseeing pension fund management, Søren Kolbye Sørensen has announced his retirement from his role as...

The Hedge Fund Cure for Apoteket’s Pension Fund

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 was one of the toughest years in recent memory for institutional investors, as the global economy and financial markets faced...

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -