- Advertisement -
- Advertisement -

Catella utökar sin ägarandel i IPM

- Advertisement -

Som ett steg i utvecklingen av Catellas kapitalförvaltning förvärvade Catella AB drygt 5 procent av IPM Informed Portfolio Management hösten 2011 och blev därmed bolagets enda institutionella aktieägare. Detta ägande har nu utökats till 25 procent.

Affären med IPM innebär att Catella breddar sin kompetens inom systematisk förvaltning och syftar till att förbättra Catellas produkterbjudande. IPM:s investeringstjänster och specialistkunskaper kompletterar Catellas nuvarande verksamhet inom kapitalförvaltning samtidigt som de får tillgång till Catellas nätverk och expertis.

IPM är ett svenskt värdepappersbolag verksamt inom diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning. Bland bolagets kunder finns statliga institutioner, försäkringsbolag, stiftelser, centralbanker och större pensionsfonder.

”Samtidigt som vi flyttar fram Catellas position inom kapitalförvaltning ökar vi IPM:s resurser för fortsatt expansion. IPM är ett mycket intressant bolag med stor potential.” säger Johan Ericsson, Verkställande direktör Catella AB.

IPM, som uteslutande jobbar med institutionella kunder, förvaltar idag över 55 miljarder SEK och fokus ligger helt på systematiska makro- och aktiestrategier. I korthet innebär det att bolaget samlar in stora mängder fundamentaldata som sedan tolkas utifrån de matematiska modeller som IPM utvecklar. Det leder i sin tur till köp- och säljsignaler som styr bolagets investeringar.

Företagets unika investeringsmodeller har utvecklats över en lång rad år och IPM har sedan länge nära kopplingar till ledande universitet i bland annat Sverige och USA. All forskning och utveckling bedrivs dock internt inom IPM. IPM:s kunders investeringar görs antingen via någon av bolagets fonder alternativt genom så kallade separata konton.

IPM-Douglas_kvadrat“IPM:s specialistkompetens stärker Catellas redan goda kunderbjudande samtidigt som vi får en affärspartner som kan öppna fler dörrar för oss på den europeiska finansmarknaden.” säger Douglas Norström, Marknads- och kommunikationschef IPM Informed Portfolio Management (bild).

IPM grundades 1998 och har idag 43 anställda vid huvudkontoret i Stockholm. Bolaget har därutöver ett mindre kontor i Schweiz och samarbetspartners i bland annat Europa, Asien och Mellanöstern. Bolaget står under Finansinspektionens samt, sedan 2011 och 2013, även under amerikanska SEC:s respektive CFTC:s tillsyn.

Bild: (c) shutterstock–EDHAR

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -