- Advertisement -
- Advertisement -

Information till aktieägare skapar likviditet

- Advertisement -

Stockholm (Investerarbrevet.se)- Ingmar Rentzhog, vd på Laika Consulting, anser att många fondaktörer och börsbolag lägger för stor vikt vid att hitta nya investerare eller aktieägare istället för att ta hand om de man redan har.

Efter nio år inom finansiell kommunikation menar Ingmar Rentzhog att många aktör¬er har mycket att tjäna på att satsa mer på sina investerarrelationer. Just nu genomför han i det egna kommunikationsbolaget Laika Consulting en granskning kring hur noterade bolag arbetar med sin ägarkommunikation.
Rebecca Goldberg, studerande vid Företagsekonomiska Institutet (FEI), har för bolagets räkning djupintervjuat ett sjuttiotal verkställande direktörer för börsbolag representerade på First North, Nordic Growth Market och AktieTorget. Tanken är att på sikt intervjua samtliga bolag på dessa handelsplatser kring sina kommunikationsaktiviteter.

God likviditet och aktiehandel

– Det som hittills framkommit är att de bolag som prioriterar sin IR-kommunikation, också har en god likviditet och aktiehandel. Generellt skulle många bolag kunna vinna på att bli bättre i sin kom¬munikation med befintliga aktieägare. Det gäller särskilt vid kursnedgångar eftersom investerarna då verkligen behöver känna trygghet i att bolaget fortfarande utgör en bra investering. En investerare som känner sig sedd och uppskattad är lojal, konstaterar Rentzhog

Det var under sin tid som anställd på investmentbanken Carnegie som affärsidén till kommunikationsbyrån Laika Consulting föddes. Ingmar startade byrån 2004 tillsammans med fyra kollegor eftersom de tröttnat på den okunskap inom finans som många reklambyråer uppvisade.

– På andra sidan bordet upptäckte vi att det kostade både tid och pengar att ständigt behöva förklara målgrupp, produkt och tjänst. Vi tog därför saken i egna händer och startade en egen kommunikationsbyrå, specialiserad just på finans – den första kunden blev vår tidigare arbetsgivare, berättar Ingmar.

Det första steget var att anställa duktiga kreatörer och kommunikatörer, som dessutom hade en gedigen kunskap inom finansbranschen. Den andra utmaningen blev att övertyga finansbolagen att de kunde anlita samma rådgivare som sin konkurrent – utan att verksamhetshemligheter avslöjas. Men i och med att kommunikationsbyrån hade sina rötter i finansvärlden var det lättare att vinna sina forna kollegors förtroende.

Ledande i Sverige

Numera är Laika Consulting Sveriges ledande kommunikationsföretag inom finansbranschen. Bolaget hjälper över 200 finansbolag med kommunikation och marknadsföring. Medarbetarna består av ekonomer, analytiker, formgivare, IT-utvecklare, copywriters, översättare samt PR-konsulter. Tillsammans ser de till att kundernas marknadsföring är finansiellt korrekt och talar till rätt målgrupp. Nyligen har bolaget dessutom blivit nominerade till både Svenska Designpriset och Svenska Publishingpriset. En av framgångsfaktorerna är, enligt Rentzhog, att man inte haft någon direkt konkurrent.

Har utvecklat nya tjänster

Men nu tar sig alltså bolaget in på ett nytt område. Laika Consulting har tidigare endast undantagsvis arbetat med bolag utanför finansområdet, men efter att ha uppmärksammat det massiva behovet av IR-kommunikation även inom andra branscher har man utvecklat fler tjänster. Ingmar berättar att traditionella IR-konsulter ofta är duktiga på att analysera och hantera finansiell information, men inte är fullt lika bra på att kommunicera med bolagets fysiska aktieägare.

– När det gäller investerarrelationer är skillnaden ganska liten mellan en aktiefond och ett noterat bolag. Vi har nu utvecklat nya tjänster för noterade bolag, oavsett bransch, som behöver hjälp med sin IR-kommunikation. Det kan exempelvis gälla nyemissioner, kapitalanskaffning eller, som jag tidigare nämnt, vård av befintliga aktieägare, avslutar Ingmar Rentzhog.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Laika
Laikahttp://www.laika.se/
Laika Consulting är ett av Sveriges största oberoende kommunikationsföretag inom finansbranschen. Bolaget bildades 2004 och finns idag i Stockholm, London och Åre. Vi är experter på finansiell kommunikation för finansiella bolag och fungerar som den naturliga länken mellan våra uppdragsgivare och deras kunder. Vi hjälper våra uppdragsgivare med allt ifrån strategisk rådgivning till konkreta tjänster inom såväl marknadsföring som finansiell försäljning. Bland de som anlitar oss återfinns banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och bolag med behov av extern finansiering. Fler artiklar finns på www.investerarbrevet.se

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -