- Advertisement -
- Advertisement -

Information till aktieägare skapar likviditet

- Advertisement -

Stockholm (Investerarbrevet.se)- Ingmar Rentzhog, vd på Laika Consulting, anser att många fondaktörer och börsbolag lägger för stor vikt vid att hitta nya investerare eller aktieägare istället för att ta hand om de man redan har.

Efter nio år inom finansiell kommunikation menar Ingmar Rentzhog att många aktör¬er har mycket att tjäna på att satsa mer på sina investerarrelationer. Just nu genomför han i det egna kommunikationsbolaget Laika Consulting en granskning kring hur noterade bolag arbetar med sin ägarkommunikation.
Rebecca Goldberg, studerande vid Företagsekonomiska Institutet (FEI), har för bolagets räkning djupintervjuat ett sjuttiotal verkställande direktörer för börsbolag representerade på First North, Nordic Growth Market och AktieTorget. Tanken är att på sikt intervjua samtliga bolag på dessa handelsplatser kring sina kommunikationsaktiviteter.

God likviditet och aktiehandel

– Det som hittills framkommit är att de bolag som prioriterar sin IR-kommunikation, också har en god likviditet och aktiehandel. Generellt skulle många bolag kunna vinna på att bli bättre i sin kom¬munikation med befintliga aktieägare. Det gäller särskilt vid kursnedgångar eftersom investerarna då verkligen behöver känna trygghet i att bolaget fortfarande utgör en bra investering. En investerare som känner sig sedd och uppskattad är lojal, konstaterar Rentzhog

Det var under sin tid som anställd på investmentbanken Carnegie som affärsidén till kommunikationsbyrån Laika Consulting föddes. Ingmar startade byrån 2004 tillsammans med fyra kollegor eftersom de tröttnat på den okunskap inom finans som många reklambyråer uppvisade.

– På andra sidan bordet upptäckte vi att det kostade både tid och pengar att ständigt behöva förklara målgrupp, produkt och tjänst. Vi tog därför saken i egna händer och startade en egen kommunikationsbyrå, specialiserad just på finans – den första kunden blev vår tidigare arbetsgivare, berättar Ingmar.

Det första steget var att anställa duktiga kreatörer och kommunikatörer, som dessutom hade en gedigen kunskap inom finansbranschen. Den andra utmaningen blev att övertyga finansbolagen att de kunde anlita samma rådgivare som sin konkurrent – utan att verksamhetshemligheter avslöjas. Men i och med att kommunikationsbyrån hade sina rötter i finansvärlden var det lättare att vinna sina forna kollegors förtroende.

Ledande i Sverige

Numera är Laika Consulting Sveriges ledande kommunikationsföretag inom finansbranschen. Bolaget hjälper över 200 finansbolag med kommunikation och marknadsföring. Medarbetarna består av ekonomer, analytiker, formgivare, IT-utvecklare, copywriters, översättare samt PR-konsulter. Tillsammans ser de till att kundernas marknadsföring är finansiellt korrekt och talar till rätt målgrupp. Nyligen har bolaget dessutom blivit nominerade till både Svenska Designpriset och Svenska Publishingpriset. En av framgångsfaktorerna är, enligt Rentzhog, att man inte haft någon direkt konkurrent.

Har utvecklat nya tjänster

Men nu tar sig alltså bolaget in på ett nytt område. Laika Consulting har tidigare endast undantagsvis arbetat med bolag utanför finansområdet, men efter att ha uppmärksammat det massiva behovet av IR-kommunikation även inom andra branscher har man utvecklat fler tjänster. Ingmar berättar att traditionella IR-konsulter ofta är duktiga på att analysera och hantera finansiell information, men inte är fullt lika bra på att kommunicera med bolagets fysiska aktieägare.

– När det gäller investerarrelationer är skillnaden ganska liten mellan en aktiefond och ett noterat bolag. Vi har nu utvecklat nya tjänster för noterade bolag, oavsett bransch, som behöver hjälp med sin IR-kommunikation. Det kan exempelvis gälla nyemissioner, kapitalanskaffning eller, som jag tidigare nämnt, vård av befintliga aktieägare, avslutar Ingmar Rentzhog.

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Laika
Laikahttp://www.laika.se/
Laika Consulting är ett av Sveriges största oberoende kommunikationsföretag inom finansbranschen. Bolaget bildades 2004 och finns idag i Stockholm, London och Åre. Vi är experter på finansiell kommunikation för finansiella bolag och fungerar som den naturliga länken mellan våra uppdragsgivare och deras kunder. Vi hjälper våra uppdragsgivare med allt ifrån strategisk rådgivning till konkreta tjänster inom såväl marknadsföring som finansiell försäljning. Bland de som anlitar oss återfinns banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och bolag med behov av extern finansiering. Fler artiklar finns på www.investerarbrevet.se

Latest Articles

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Lynx is Fund Company of the Year, Says Privata Affärer

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management has been named “Fund Company of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer. The distinction comes after...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -