- Advertisement -
- Advertisement -

Konsolidering i mars

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Efter en stark start på året, visade mars lite av en andhämtningspaus där marknaderna försöker smälta det som har varit och letar efter ny information för den fortsatta riktningen. En stor del av månaden ägnades åt skuldsituationen i Cypern och dess två största banker. Efter många förhandlingar med EU / IMF har man tills vidare hittat en lösning och bankerna återigen kunde öppna i torsdags.

För att pengarna inte ska fly från de cypriotiska bankerna när de skulle öppna, satte regeringen en gräns på 3 000 euro per månad för hur mycket kontanter som får föras ut ur landet. Trots att det väntades kaosstämning när bankerna skulle öppna, blev det ganska lugnt till följd av de restriktioner på uttag och transaktioner som man införde.
För övrigt kan man summera den senaste veckans händelser med att USA fortsatt håller ångan uppe medan Europa kämpar vidare med sina problem.

I USA steg orderingången på varaktiga varor med 5,7 procent i februari, vilket översteg förväntningarna på 3,9 procents uppgång. Huspriserna steg 8,1 procent i årstakt under januari enligt S&P/Case-Shillers indexet, vilket var bättre en väntad uppgång på 7,9 procent. Däremot minskade försäljningen av nya enfamiljshus med 4,6 procent i februari och köp av befintliga bostäder sjönk med 0,4 procent under samma månad.

Privatkonsumtionen ökade 0,7 procent i februari, men hushållen blev något deppigare då de amerikanska hushållens konfidensindikator sjönk i mars. USA:s BNP ökade med 0,4 procent i årstakt under fjärde kvartalet, vilket var något lägre än en väntad uppgång på 0,5 procent.

I Europa visade statistik att Storbritanniens BNP sjönk 0,3 procent under fjärde kvartalet och med 0,2 procent i årstakt. Även den tyska ekonomin börjar visa svaghetstecken. Försäljningen i den tyska detaljhandeln sjönk med 2,2 procent i årstakt i februari mot en väntad uppgång på 1,2 procent.

I Japan går inte heller utvecklingen riktigt som den ska trots att börsutvecklingen har varit mycket stark de senaste månaderna. Detaljhandelsomsättningen sjönk med 2,3 procent i årstakt under februari, vilket var mer än en väntad nedgång på 1,2 procent. Även industriproduktionen sjönk med 0,1 procent under samma månad, där man hade väntat en uppgång på 2,5 procent. Inköpschefer var dock positiva och inköpschefsindex för tillverkningsindustrin steg över 50-gränsen till 50,4 i mars från 48,5 i februari. Det var första gången på knappt ett år där index steg över 50.

Penningpolitiska lättnader och stimulanser har inte kunna få fart på inflationen och landet har deflation där KPI sjönk med 0,7 procent i årstakt under februari.

Det har blivit lite av omvända världar, då de utvecklade ländernas kreditbetyg nedgraderas på löpande band medan tillväxtländer och så kallade ”frontier-länder” får höjt kreditbetyg. Senast i raden var Turkiet där Standard & Poors höjde kreditbetyget för landet till BB+ från BB.

Mars månad gick mestadels i konsolideringens tecken. Det globala aktieindexet MSCI All Country World gick upp med 1,6 procent medan Stockholmsbörsen var oförändrad under månaden. Råvaror hade en positiv månad och råvaruindexet Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) steg 1,1 procent.

Samtidigt backade räntorna under månanden. Den amerikanska tioårsräntan sjönk med 3 punkter till 1,85 procent och den svenska motsvarigheten tappade 8 punkter till 1,81 procent. På valutamarknaden gick dollar och euro åt motsatta håll mot kronan. Månaden slutade med att amerikanska dollarn steg med 1,0 procent till 6,53 kronor medan euron backade 0,9 procent till 8,37 kronor.

Bild: (c) shutterstock—RexRover

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Reza Rouzbehani
Reza Rouzbehani
Reza Rouzbehani, Grundare och ansvarig förvaltare (TurnPoint Asset Management) Reza har över 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning på såväl institutionella som privata sidan och har haft olika chefsbefattningar inom branschen. Idag förvaltar han fonden TurnPoint Global Allocation, en trendföljande fond som tar sina positioner via ETF:er. www.turnpoint.se

Latest Articles

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Kristofer Barrett Back to Managing Tech Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Kristofer Barrett, the former portfolio manager of the multi-billion-dollar Swedbank Robur Technology fund, has returned to managing a technology-focused equity fund....

Tidan’s Resurgence Amid Markets Needing a Touch of Magic

Stockholm (HedgeNordic) – In late 2021, Michael Falken and his team at Tidan Capital launched a hedge fund employing a capital structure relative value...

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -