- Advertisement -
- Advertisement -

Ett mediokert 2012 för många råvaruinvesterare

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – 2012 var ett mediokert år både för long-only-investeringar i råvaror och för hedgefonder med exponering i råvarumarknaderna. De stora råvaruindexen (long-only och helt säkerställda) stängde året oförändrade eller med små nedgångar. Därmed gav råvaror som tillgångsslag lägre avkastning än både statsobligationer, krediter och aktier för andra året i rad.

Flera hedgefonder, både managed futures och CTAer samt global makro, har under senaste åren försökt öka sin riskexponering mot råvarukomplexet. Bland förklaringarna till detta finns korträntor nära noll procent med små fluktuationer samt att räntorna på statsobligationer fallit till rekordlåga nivåer. Dock visade flera av de vanligaste råvarustrategierna svag avkastning under året. Nedan sammanfattar vi året för tre vanliga råvarustrategier: momentum-, kurv- och carrystrategier.

Momentumstrategier hade svårt under året. Exempelvis föll Morningstars momentumbaserade lång-korta strategi med mer än tio procent. Förklaringen till detta stavas avsaknad av stora trender inom de viktigaste sektorerna energi och metaller. Vissa mindre råvaror såsom arabicakaffe uppvisade dock en tydligt fallande trend. Även spannmål och oljeväxter hade rejäla och utdragna rörelser under året som accentuerades av den stora torkan i amerikanska Mellanvästern, vilken snabbt drev upp priserna under sommaren. Dock innebar själva trendskiftet i juni förluster för många trendföljande system.

Även kurvstrategier, som håller långa respektive korta positioner i samma råvara men med olika leveranstidpunkter, hade svag avkastning under året. Exempelvis gick Dow Jones UBS index med 3-månanders forwardrullning marginellt sämre än det traditionella indexet vilket är första gången sedan 2000. Detta kan bero på att terminsstrukturerna i genomsnitt varit flackare än på flera år samt att denna enkla typ av kurvstrategier blivit överinvesterat efter några år av intensiv marknadsföring från investmentbankerna.

Carry var den mest framgångsrika bland de vanligaste strategierna under 2012. Carrystrategier finns i många varianter då det finns många frihetsgrader i form av säsongsanpassning, portföljkonstruktion et cetera. Flera terminskurvor var ganska flacka under året vilket begränsade potentialen. Dock fanns flera viktiga undantag. Exempelvis handlades WTI-oljan i contango under hela året medan brentoljan handlades i backwardation. En spread mellan dessa gav god avkastning.

Blickar vi framåt finns några positiva omständigheter. Terminsstrukturerna är i genomsnitt i stort sett flacka från att de senaste åren ha varit i contango. Detta ger bättre förutsättningar för long-only-investerare. Vidare finns tecken på att korrelationen mellan aktier och råvaror sjunker. Även detta vore en normalisering av råvarumarknaderna, där de olika råvarorna i större utsträckning styrs av sin egna utbuds- och efterfrågebalans. Om detta leder till ökad spridning mellan råvarorna, skulle det sannolikt gynna många hedgefonders råvarustrategier. Därmed finns anledning att hysa viss tillförsikt inför råvaruinvesteringar under 2013.

 

Bild: (c) shutterstock—Volodymyr Leus

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Anders Blomqvist
Anders Blomqvist
Anders Blomqvist arbetar med kapitalförvaltning på Ålandsbanken, dels som förvaltare av Ålandsbanken Commodity Fund och dels med tillgångsallokering och portföljkonstruktion. Anders erhöll sin doktorsexamen i optimeringslära och systemteori vid matematiska institutionen på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm 2005.

Latest Articles

Signs of Strong February for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The year 2023 proved to be more challenging for most trend-following managers compared to the exceptional performance seen in 2022. However,...

Nominations for the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic is delighted to announce the nominees for the 2023 Nordic Hedge Award. The annual event aims to distinguish outstanding hedge...

Candidates for the Rookie of the Year 2023

Stockholm (HedgeNordic) – One of the first distinctions up for grabs in the early stage of a Nordic hedge fund’s lifecycle is the “Rookie...

Jury Board to the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic Hedge Award will distinguish outstanding hedge fund managers from and active in the Nordic region on the 24th of...

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -