Ett mediokert 2012 för många råvaruinvesterare

Stockholm (HedgeFonder.nu) – 2012 var ett mediokert år både för long-only-investeringar i råvaror och för hedgefonder med exponering i råvarumarknaderna. De stora råvaruindexen (long-only och helt säkerställda) stängde året oförändrade eller med små nedgångar. Därmed gav råvaror som tillgångsslag lägre avkastning än både statsobligationer, krediter och aktier för andra året i rad.

Flera hedgefonder, både managed futures och CTAer samt global makro, har under senaste åren försökt öka sin riskexponering mot råvarukomplexet. Bland förklaringarna till detta finns korträntor nära noll procent med små fluktuationer samt att räntorna på statsobligationer fallit till rekordlåga nivåer. Dock visade flera av de vanligaste råvarustrategierna svag avkastning under året. Nedan sammanfattar vi året för tre vanliga råvarustrategier: momentum-, kurv- och carrystrategier.

Momentumstrategier hade svårt under året. Exempelvis föll Morningstars momentumbaserade lång-korta strategi med mer än tio procent. Förklaringen till detta stavas avsaknad av stora trender inom de viktigaste sektorerna energi och metaller. Vissa mindre råvaror såsom arabicakaffe uppvisade dock en tydligt fallande trend. Även spannmål och oljeväxter hade rejäla och utdragna rörelser under året som accentuerades av den stora torkan i amerikanska Mellanvästern, vilken snabbt drev upp priserna under sommaren. Dock innebar själva trendskiftet i juni förluster för många trendföljande system.

Även kurvstrategier, som håller långa respektive korta positioner i samma råvara men med olika leveranstidpunkter, hade svag avkastning under året. Exempelvis gick Dow Jones UBS index med 3-månanders forwardrullning marginellt sämre än det traditionella indexet vilket är första gången sedan 2000. Detta kan bero på att terminsstrukturerna i genomsnitt varit flackare än på flera år samt att denna enkla typ av kurvstrategier blivit överinvesterat efter några år av intensiv marknadsföring från investmentbankerna.

Carry var den mest framgångsrika bland de vanligaste strategierna under 2012. Carrystrategier finns i många varianter då det finns många frihetsgrader i form av säsongsanpassning, portföljkonstruktion et cetera. Flera terminskurvor var ganska flacka under året vilket begränsade potentialen. Dock fanns flera viktiga undantag. Exempelvis handlades WTI-oljan i contango under hela året medan brentoljan handlades i backwardation. En spread mellan dessa gav god avkastning.

Blickar vi framåt finns några positiva omständigheter. Terminsstrukturerna är i genomsnitt i stort sett flacka från att de senaste åren ha varit i contango. Detta ger bättre förutsättningar för long-only-investerare. Vidare finns tecken på att korrelationen mellan aktier och råvaror sjunker. Även detta vore en normalisering av råvarumarknaderna, där de olika råvarorna i större utsträckning styrs av sin egna utbuds- och efterfrågebalans. Om detta leder till ökad spridning mellan råvarorna, skulle det sannolikt gynna många hedgefonders råvarustrategier. Därmed finns anledning att hysa viss tillförsikt inför råvaruinvesteringar under 2013.

 

Bild: (c) shutterstock—Volodymyr Leus

Share.

About Author

Anders Blomqvist arbetar med kapitalförvaltning på Ålandsbanken, dels som förvaltare av Ålandsbanken Commodity Fund och dels med tillgångsallokering och portföljkonstruktion. Anders erhöll sin doktorsexamen i optimeringslära och systemteori vid matematiska institutionen på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm 2005.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.