Alternativa investeringar avslutade 2012 positivt

London (HedgeFonder.nu) – Lyxor Hedge Fund Index avkastade 3,1% under 2012 då hedgefonder drog nytta av ett mer positivt makronyhetsflöde. Under året hade 11 av 14 av Lyxor Strategy Indices positiv avkastning och tre, eller 20%,  lyckades med tvåsiffriga resultat: Long/Short Credit Arbitrage Index (+12.1%), Long/Short Equity Long Bias (+11.2%) och Fixed Income Arbitrage (+10.5%).

Under december avkastade indexet +1.1% och tolv av de 14 hade positiv avkastning med Merger Arbitrage Index (+3%) och the Long/Short Credit Arbitrage Index (+2.6%) i spetsen.

Siffrorna gömmer en ännu mer positiv bild då en växande andel fonder tog del av den uppåtgående marknaden. Stödda av positiva kreditmarknader och möjligheter inom statsobligationer, överträffade L/S Credit-förvaltare förväntningarna under 2012. Lyxor L/S Credit Arbitrage Index var den bäst rankade bland Lyxors index och steg med 12.1% med en volatilitet på under 3%.

L/S Equity Long Bias-förvaltare var skickliga på att fånga upp aktieavkastningen med mycket lägre risk profil. Däremot tappade Lyxor L/S Equity Variable Bias-index -0.5% under året, då många av förvaltarna inte var snabba nog att utöka sin exponering under ’risk-on’ perioderna.

Den onormalt låga spridningen i avkastning mellan olika sektorer begränsade också de marknadsneutrala L/S Equity strategierna oavsett och de var diskretionärt eller systematiskt förvaltade. Efter negativ avkastning i december, ökade Lyxor L/S Equity Market Neutral Index och Lyxor L/S Equity Statistical Arbitrage Index något, med 2.9% respektive 2.8%, under 2012.

Merger Arbitrage strategierna överraskade positivt i december. Lyxor Merger Arbitrage Index avkastade 2.96% tack vare tre stora affärer som fick positiva resultat. Med avkastningen i december avslutade Lyxor Merger Arbitrage Index året med en avkastning på 6% för hela året, vilket var en stabil avkastning med en konservativ riskbudget under 2012.

”Special Sits” fick draghjälp i december av en aktiv återköpsmarknad inom aktier. Lyxor Special Situations Index gick upp 1.4% under månaden vilket resulterade i en årlig avkastning på 4,9%.

Även om distressed-strategierna stagnerade under december var deras avkastning bäst i jämförelse med bland annat event driven-strategierna, vilket påvisas av Lyxor Distressed Securities Index som avkastade 6.5%.

Convertible Arbitrage strategierna var ett spel på krediter mer än ett volatilitetsrelaterat tema. Konvertibelemissioner, som är en viktig inkomstkälla för Convertible Arbitrage fonder, fortsatte att minska under 2012  med endast $ 20 miljarder i emissioner efter $ 25 miljarder år 2011 och $ 35 miljarder under 2010, vilket tyngde resultatet. Lyxor Convertible Bonds & Volatility Arbitrage Index avkastade 4.5% under 2012.

En mer gynnsam positionering resulterade i en uppgång på 1,4% för Lyxor Global Macro Index i december. Generellt vände marcofonder mot en netto lång position mot slutet av året och fortsatte att koncentrera sin övergripande exponering mot långa räntor i Europa där den pågående konvergensen mellan Euroländerna erbjöd attraktiva investeringsmöjligheter. Avkastningen för året blev knappt 4%.

CTA-strategier stabiliserades i december efter att ha haft motvind under större delen av året.  Lyxor CTA Short Term och Long Term index föll med -4% respektive -6.7% under 2012. Den undermånliga avkastningen har fler anledningar: avsaknaden av hållbara trender, den höga korrelationen mellan olika tillgångsklasser, de många vändningarna på valutamarknaderna och felplacerade satsningar inom ädelmetaller.

 

 

Bild; (c) shutterstock—Terry Chan

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.