Starka sysselsättningssiffror i USA

Stockholm (HedgeFonder.nu) – December har börjat bra för aktier och de flesta marknader avslutade veckan med uppgångar av varierande grad. Det är fortfarande det fiskala stupet som styr börshumöret och marknadens konsensus är att någon typ av kompromisslösning kommer att presenteras före jul. Frågan är hur negativ marknadsreaktionen blir i fall man inte kan enas kring en lösning.

Republikanerna har lämnat ett nytt budgetförslag till Vita huset som skulle innebära ökade skatteintäkter om 800 miljarder dollar. Det är dock bara hälften av den summa som president Obama föreslog för två veckor sedan och som avfärdades av republikanerna. Samtidigt har Obama-administrationen hotat med att man kommer att låta USA falla utför det fiskala stupet om republikanerna inte går med på att höja skatten för dem med högst inkomster.
I veckan kom ny amerikansk sysselsättningsstatistik som visade att arbetslösheten sjönk ytterligare till 7,7 procent i november, vilket är den lägsta sedan december 2008. I oktober var siffran 7,9 procent. Samtidigt skapades det 146 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn, vilket var betydligt fler än väntade 93 000 nya jobb. Även antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd sjönk med 25 000 till 370 000 personer under vecka 48.

Även om arbetslösheten sjönk i november, visade de amerikanska inköpschefernas index viss tillbakagång i november och noterades till 49,5 jämfört med 51,7 i oktober.

Inom EMU steg däremot inköpschefsindex till 46,2 i november jämfört med 45,4 i oktober. Man ska dock notera att indexet fortfarande är under 50 som markerar skiljelinjen mellan expansion och nedgång i ekonomin. Även det brittiska inköpschefsindexet visade förbättring i november och noterades till 49,1.
Hög arbetslöshet och ekonomisk kris i EMU har gjort att försäljningen i detaljhandeln har minskat påtagligt det senaste året och backade med 3,6 procent på årsbasis i oktober. Även BNP-tillväxten var negativ på årsbasis för euroområdet med en nedgång på 0,6 procent under det tredje kvartalet.
Den europeiska centralbanken, ECB, fortsatte med sin avvaktande ställning och lämnade styrräntan oförändrad på 0,75 procent.

Börserna hade en uppåtgående vecka. Det globala aktieindexet MSCI All Country World gick upp med 0,6 procent under veckan och Stockholmsbörsen ökade 1,2 procent. Råvaror gick det däremot nedåt för och råvaruindexet Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) tappade hela 2,6 procent under veckan.

De amerikankanska och svenska långräntorna gick åt olika håll. Den amerikanska 10-årsräntan var uppe 1 punkt till 1,62 procent medan den svenska motsvarigheten sjönk med 4 punkter till 1,43 procent. Även på valutamarknaden gick dollar och euro åt var sitt håll mot den svenska kronan. Amerikanska dollarn gick upp 0,3 procent till 6,68 kronor medan euron tappade 0,2 procent till 8,64 kronor.

Share.

About Author

Reza Rouzbehani, Grundare och ansvarig förvaltare (TurnPoint Asset Management) Reza har över 15 års erfarenhet av kapitalförvaltning på såväl institutionella som privata sidan och har haft olika chefsbefattningar inom branschen. Idag förvaltar han fonden TurnPoint Global Allocation, en trendföljande fond som tar sina positioner via ETF:er. www.turnpoint.se

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.