CTA

IPM Systematic Currency: Euro och NZD leder till förlust i September

London (HedgeFonder.nu) – IPM Global Currency Fund, som förvaltas av Informed Portfolio Management (IPM), fick en fortsatt negativ avkastning på -0.9% i september då fondens korta positioner i Nya Zeeländska dollar och Euro ledde till förluster.

Enligt ett uttalande säger IPM att riskmönstret under september liknande det under augusti, då fonden tappade 1.2%. Månaden började med en börsuppgång, som drevs av nyheter kring stimulanspaketet QE3 och författningsdomstolens beslut i Tyskland, följt av en minskande riskaptit avseende främst Spanien.

Valutastrategin avslutade månaden med en förlust. Fondens relativt starka avkastning genom korta positioner i Kanadensiska dollar och Japanska Yen, räckte inte till för att uppväga förlusterna i fondens inledningsvis korta positioner i Euro och NZ-dollar.

Under månaden skedde en del förändringar i portföljen samt en allmän minskning av exponeringen till följd av de signaler som strategin gett.

Den långa positionen i Australiensiska dollar reducerades avsevärt och de korta positionerna i Euro och det Brittiska pundet stängdes. Risken i portföljen var fortsatt låg både på grund av motstridiga och svaga signaler samt en låg marknadsvolatilitet.

Informed Portfolio Management är en svensk systematiskt makro- och aktieförvaltare som fokuserar på institutionella investerare globalt. Bolaget har, sedan starten 1998, blivit en av de ledande inom analysbaserad investering, och har för närvarande cirka 7 miljarder USD under förvaltning. Företaget har i dagsläget 40 anställda, varav nära hälften är involverad i analysarbetet inom förvaltningen.

IPMs investeringsstrategi är analysdriven och ”fundamental” där fokus ligger på att försöka skapa mervärde, där man genom nytänkande skapar modeller kring de korta och långsiktiga faktorer som styr avkastning.

Strategin använder kvantitativa modeller som rankar den relativa attraktionskraften av de finansiella instrument som IPM analyserar och handlar med. IPM utnyttjar informationen från dessa modeller på ett systematiskt sätt och kör dem dagligen, medan förvaltarens ’traders’ säkerställer kvaliteten i exekveringen av varje transaktion. Den systematiska makro-processen sprider risken genom att ta taktiska positioner i valuta, obligations- och aktiemarknaderna runt om i världen.

 

Bild: (c) shutterstock—filmfoto 

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.