- Advertisement -
- Advertisement -

Japan: Oförändrad styrränta

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Den japanska centralbanken, Bank of Japan, behåller
dagslåneräntan på ett intervall på 0,00 till 0,10 procent.

Det beslutade bankens styrelse vid sitt policymöte på fredagen, skriver
Bloomberg News. Beslutet var enhälligt.

Bank of Japan ändrade senast sin styrränta den 5 oktober 2010, då den sänktes från 0,10 procent till ett intervall på 0,00 till 0,10 procent.

BOJ beslutade också att lämna kreditfaciliteten för företag oförändrad på 40.000 miljarder yen och fonden för tillgångsköp oförändrad på 30.000 miljarder yen.

Centralbanken konstaterar att den globala ekonomin ännu inte har kommit ur nedgångsfasen, men den har uppvisat vissa, om än måttliga förbättringar. På de globala finansmarknaderna märks fortsatt viss osäkerhet, främst kopplat till oro för europeiska skuldproblem.

“Särskild uppmärksamhet bör därför riktas mot utvecklingen på dessa marknader för närvarande”, skriver Bank of Japan i ett uttalande.

Banken skriver vidare att aktiviteten i den japanska ekonomin har börjat ta fart den senaste tiden, främst drivet av fortsatt stark inhemsk efterfrågan med stöd av återuppbyggnaden efter förra årets jordskalv och tsunami. Bank of japan ser också ljuspunkter i form av ökande investeringar i företagen, måttligt ökande privatkonsumtion, en ökning i bostadsinvesteringar samtidigt som exporten har visat tecken på att vända upp. Som ett resultat av ökade efterfrågan hemma och
utomlands har också produktionen börjat vända upp måttligt.

Beträffande utsikterna väntar Bank of Japan att den japanska ekonomin kommer att återvända till en måttlig tillväxtbana, med fortsatt stark inhemsk efterfrågan och omvärldsekonomier som tar sig ur nedgångsfasen, Inflationstakten mätt som KPI väntas fortsatt ligga runt noll ytterligare en tid.

Riskerna mot de ekonomiska utsikterna inkluderar en fortsatt hög grad av
osäkerhet om den globala ekonomin, bland annat utsikterna för de europeiska skuldproblemen, takten i återhämtningen i USA och sannolikheten för att tillväxt- och råvaruexportekonomier ska uppnå tillväxt och prisstabilitet.

Beträffande riskerna mot prisutsikterna kommer Bank of Japan rikta särskild uppmärksamhet mot utvecklingen för internationella råvarupriser och inflationsutsikterna på medellång och lång sikt.

Centralbanken konstaterar att den japanska ekonomin står inför en avgörande utmaning att komma över deflationen och återvända till en uthållig tillväxtbana.

“Grundat på denna insikt har banken erbjudit stöd för att stärka fundamenten för ekonomisk tillväxt och bedriver kraftfulla monetära lättnadsåtgärder. Banken fortsätter att bedriva penningpolitik på ett lämpligt sätt. Banken kommer också att göra sitt yttersta för att säkra stabiliteten i Japans finansiella system, samtidigt som särskild uppmärksamhet riktas mot utvecklingen i de globala finansmarknaderna”, Skriver Bank of Japan.

Bild: (c) shutterstock-Lisa S.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

The Value of Short Selling for Symmetry

Stockholm (HedgeNordic) – Stock-picking hedge fund Symmetry Invest has achieved a net-of-fees annualized return of 18 percent since its inception just over 11 years...

Month in Review – June 2024

Stockholm (HedgeNordic) – Despite June marking the end of a long streak of consecutive positive months, the Nordic hedge fund industry still achieved its...

New Equity Managers Join Borea to Bolster Fund Offerings

Stockholm (HedgeNordic) – Following the acquisition of a majority stake by Frendegruppen – a consortium of Norwegian independent banks, Borea Asset Management is strengthening...

Obligo Raises Final €75 Million for PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Obigo Investment Management has announced the final close of its infrastructure-oriented private equity fund, Obligo Nordic Climate Impact Fund (ONCIF), raising...

RFP: Irish Investor in Search of Tail Risk Mitigation

Stockholm (HedgeNordic) – An Irish institutional investor seeks an overlay manager or managed options strategies to mitigate tail risk in its €2.5 billion fund-of-funds...

Cevian on Buying Spree, Discloses 5% Stake in Smith & Nephew

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has disclosed a five percent stake in UK medical device manufacturer Smith & Nephew, signaling intentions...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -