SEB får exklusivitet till ny Brummer-fond

Stockholm (HedgeFonder.nu) – SEB har inlett ett samarbete med Brummer och dess nystartade fond, Brummer Archipel Dynamic. Under ett år har SEB fått exklusivitet på att sälja fonden. Det skriver Placera.nu.

Redan 2007 startade Brummer fonden Archipel, som är en global, aktieinriktad, marknadsneutral hedgefond som består av kombinationer av långa (köpta) och korta (sålda) positioner i aktier och aktierelaterade instrument som enligt förvaltarnas modeller är felprissatta.

Fondens mål är att över tiden ge sina andelsägare en positiv absolut avkastning med en låg korrelation med aktier och andra tillgångsslag. Risken är låg i fonden – standardavvikelsen ligger på låga 5,15%, knappt en tredjedel jämfört med MSCI World-index 17,21%.

Resultaten har talat sitt eget språk hittills – sedan starten har fonden stigit med 26 procent, vilket är bra i jämförelse med ett globalt aktieindex som har fallit med drygt 5 procent. Det senaste årets resultat är lite svagare och uppgår till +2,65%, jämfört med världsindex +21%. Hittills i år är fonden +4,08%.

Som Placera.nu skriver så har nu Brummer och SEB gjort gemensam sak. Brummer har startat en ny, SEB-anpassad Archipelfond, Archipel Dymamics. Till skillnad från den vanliga Archipelfonden, som är månadshandlad, är Archipel Dymamics dagligt handlad. Den är en så kallad matarfond och investerar bara i Archipel. En skillnad är att förvaltningsarvodet i Archipel Dymamics ligger på 1,5% per år, i stället för 1%. En annan skillnad är att det inte finns något minsta insättningsbelopp, jämfört med den månadshandlade fonden där minsta insättning är 500 000 kronor.

SEB har indikerat att intresset för fonden är stort inom banken och de har också fått ett års exklusivitet att sälja den. Enligt Placera.nu kan man anta att det är just SEB:s kapacitet inom distribution som lockat Brummer till samarbetet.

Archipels totala fondkapital uppgår till drygt 4,8 miljarder kronor, men majoriteten av pengarna, 85% motsvarande 4 miljarder kronor, kommer från Brummer Multi Strategy. Fondens egen försäljning är med andra ord tämligen begränsad, något som förvaltarna och Brummer & Partners nog hoppas att SEB kan ändra på.

 

Bild: (c) shutterstock—AshDesign 

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.