- Advertisement -
- Advertisement -

Rhenman Partners Healthcare fond upp 65% sedan start och ny ATH i september

- Advertisement -

London (HedgeFonder.nu) –  Rhenman Partners absolutavkastande Healthcare long/short equity  hedgefond ökade med 2.94% September och nådde därmed en ny All Time High (ATH). Sedan start har fonden en avkastning på över 65% och har ökat med nästan 23% i år, fram tills i slutet på september.

Achillion, Allscripts och Galapagos bidrog mest till fondens positiva utveckling under månaden. Peregrine, Incyte och Vivus gav de största negativa bidragen.

I firmans månatliga nyhetsbrev skriver Rhenman Partners att september som helhet präglades av relativt oförändrade börsnivåer, även om aktiekurserna sågs stiga i början av månaden, och man såg vissa vinsthemtagningar i slutet av den.

Healthcare sektorn ökade marginellt och fondens huvudsakliga andelsklass steg med nästan 3% i basvalutan euro. Historiskt sett är september är en ganska svag månad så marknaden borde ha varit lättad av att inga större händelser tyngde aktiekurserna, säger man i uttalandet.

Vidare skriver man att i Europa finns fortfarande en vänta-och-se strategi med anledning av Spanien som verkar ha beslutat att inte söka stöd från Europeiska räddningsfonden, åtminstone inte för tillfället.

Enligt Rhenman Partners, har intresset i USA fokuserat på ekonomin och det kommande valet. Medan den amerikanska bostadsmarknaden har vänt upp något, gör arbetsmarknaden fortfarande mycket små framsteg, särskilt när det gäller heltidsjobb.

”Flera av fondens del-sektorer utvecklades väl. Sjukhus har definitivt vänt upp på grund av det faktum att Obama verkar ha en liten ledning i valrörelsen. Försäkringsbolagen kännetecknas dock av den allmänna osäkerhet som vårdreformen skapar för del-sektorernas vinstmarginaler. Biotekniksektorn fortsätter att utvecklas mycket starkt på grund av starkt positiva nyhetsströmmar och det ser ut som om index, tekniskt sett, kunde bryta igenom den tidigare all-time-high nivån från år 2000 (vilket den redan gjort i själva verket baserat på månadsdata ). Läkemedelssektorn fortsätter att öka sakta men säkert. Medicinsk teknik har återhämtat sig något. Små- och medelstora företag fortsätter att överträffa large-cap företag,” förklarar man.

Vidare säger man att historiskt har aktiemarknaden uppträtt försiktigt under valkampanjer, för att sedan få fart i.o.m själva valet. Det finns all anledning att hålla denna historiska utveckling i åtanke när den slutliga upptakten till valet börjar, speciellt när loppet är relativt jämnt mellan kandidaterna Romney och Obama.

”Vår syn på betydelsen av valresultatet är följande: Om Romney vinner kommer det att ses som positivt för börsen som helhet, särskilt om republikanerna också vinner senaten. En majoritet i senaten skulle leda till ökad sannolikhet för en aktiv minskning av budgetunderskottet, eftersom republikanerna skulle ha majoritet i kongressen som helhet, och därmed lättare kunna hindra ett fall över det som kallas “Fiscal Cliff” nästa år, dvs en kombination av drastiska skattehöjningar och automatiska budgetnedskärningar som anges av budgetkontrollutskottet från 2011. Vi skulle då förmodligen se företag med cyklisk exponering blir tydliga vinnare; såsom förtag inom teknologi, bygg, finans, teknik och, naturligtvis, försvar. Hälso-aktier i stort skulle förmodligen stiga men inte i samma utsträckning som marknaden som helhet och vissa delsektorer av vård kan gå ned något,” skriver man i nyhetsbrevet.

”Å andra sidan, om Obama vinner då kommer hälso-aktier sannolikt att bli en ledande sektor, men fokus ganska snart efter valet skulle vara på “Fiscal Cliff” och behovet av en budget kompromiss. En sådan kompromiss skulle förmodligen uppnås, men först efter långa och spända förhandlingar. Under tiden är det svårt att se att förutsättningarna för marknaden skulle stiga kraftigt, trots att de tenderar att stiga kraftigt efter valen,” enligt uttalandet.

Rhenman Partners kommer att göra ett antal förändringar i portföljen i ljuset av ovanstående analys, och omfattningen av förändringarna kommer att bestämmas av utvecklingen under valkamanjen.

Fondens årliga mål är en nettoavkastningen på över 12% med en volatilitet som ligger under aktiemarknaden i helhet. Fonden har en långsiktig placeringshorisont men aktiv handel runt innehaven.  Det finns en ungefär lika fördelning till små-, mellan-och stora bolag och fonden har normalt 60-80 positioner ur ett universum på 500 företag. Storleken på företagen i porföljen är > 200 miljoner USD och företag med positivt kassaflöde dominerar.

Bild: (c) shutterstock—Africa-Studio 

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...