Fidelity lanserar fonder i premiepensionssystemet

Fidelity Worldwide Investment har beslutat att erbjuda flera av sina fonder till sparare i premiepensionssystemet. Totalt kommer 13 fonder att vara valbara från och med onsdagen den 22 augusti.
– Vi har förstått att många sparare i Fidelityfonder idag efterfrågar möjligheten att även kunna spara i våra fonder i premiepensionssystemet. Samtidigt ger vi nu fler pensionssparare alternativ till det befintliga fondutbudet och möjlighet till ett långsiktigt sparande. De fonder vi erbjuder är noga utvalda för att kunna ge pensionssparare en bra långsiktig tillväxt på sitt kapital. Vi ser även att de fyller luckor i det befintliga utbudet i premiepensionssystemet, säger Stefan Blomé, försäljningsansvarig på Fidelitys Nordenkontor i Stockholm.

Fidelity väljer att lansera flera fonder som ger tillgång till nya marknader och sektorer; High Yield fonder, globala fonder och fonder som fokuserar på specifika tillväxtmarknader såsom Kina och inom EMEA (Emerging Europe, Middle East and Africa). Fidelity Funds – China Consumer Fund är exempelvis en fond som drar nytta av den ökade inhemska konsumtionen i Kina och investerar i kinesiska konsumtionsföretag. Denna fond är unik i sitt slag på marknaden och kan nu väljas av samtliga sparare i premiepensionssystemet.

Premiepensionssystemet har enligt Fidelitys bedömning utvecklats till att utgöra en utmärkt möjlighet till långsiktigt sparande. Privatpersoner erbjuds att placera i ett brett utbud av fonder och en valfrihet att aktivt kunna påverka sin framtida pension, eftersom premiepensionen är den enda delen av den allmänna pensionen som går att påverka genom aktivt val.
Att vara en aktiv och engagerad sparare ligger i linje med Fidelitys investeringsfilosofi. Engagemang bidrar till ökad förståelse för sina placeringar och därmed ökad potential för en långsiktig avkastning som bidrar till pensionen. Som aktiv fondförvaltare är Fidelitys ambition att generera en bättre avkastning än marknaden.

Fidelitys inträde i premiepensionssystemet markerar ett naturligt steg i företagets utveckling i Sverige. Med drygt 15 års närvaro är Fidelity en väletablerad aktör på den svenska marknaden och samarbetar idag med de flesta av de ledande bankerna, kapitalförvaltarna och institutionerna. Fidelity förvaltar motsvarande 40 miljarder kronor åt svenska sparare.

Fidelity har beslutat att registrera följande fonder i premiepensionssystemet.  Fidelity Funds (FF):

America Fund
Asian Special Situations Fund
ChinaConsumer Fund
Emerging AsiaFund
European Dynamic Growth Fund
European High Yield Fund
Emerging Markets Fund
EMEA (Emerging Europe, Middle East and Africa)
Global Strategic Bond Fund
Global Opportunities Fund
GRAS (Global Real Assets Fund)
Global High Yield Focus Fund
Latin America

 

Bild: (c) shutterstock—olly

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.