Alternativa trender i förmögenhetsmarknaden

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Förmögenhetsrådgivare går mer och mer mot användandet av alternativa förvaltningslösningar i sina modellportföljer för att kunna möta de ökade kraven av långsiktiga och diversifierade portföljer. I dagens marknad, då tillgångspriser drivs av makroekonomiska faktorer och världen brottas med befintliga kriser och efterdyningarna av gamla kriser, så krävs portföljer av olika tillgångsklasser och förvaltningsstilar. Det intressanta med att styra förmögenhetskunder mot portföljlösningar är just det att det blir lättare för förmögenhetsrådgivare att använda sig av hedgefonder på ett konstruktivt och relevant sätt än att försöka sälja dessa till kunder som enskilda komponenter. Det förståeligt att privatinvesterare har svårt att kunna bedöma en hedgefond och dess karakteristika isolerat men i portföljsammanhang så blir det betydligt enklare att förstå effekterna.

En av svårigheterna i detta arbete har varit utbudet och förmågan att hitta goda hedgefonder. Nu luckras detta upp då UCITS direktivet erbjuder möjligheten för många internationella aktörer att förvalta singel fonder inom ett europeiskt regelverk och på så sätt vinna exponering mot kunder som tidigare inte kunde köpa dessa fonder. Ett fint exempel på detta är Ecclectica med sin Fund. Idag är det fullt möjligt att, som förmögenhetsrådgivare med centralt styrda portföljer, bygga en fin bok av hedgefonder med UCITS fonder. Exempel på förmögenhetsrådgivare som arbetar effektivt på detta sätt är som inkorporerat alternativa produkter som en nyckelkomponent i sina modellportföljer. Om man även har ett vederhäftigt sortiment av hedgefonder att tillgå så ökar det även möjligheten att kunna bygga core/satellite portföljer av hedgefonder. Det sista kräver en viss infrastruktur och allokering av resurser men kan om implementerat på rätt sätt bli en lönsam affär för kund och förmögenhetsrådgivare. En annan aspekt är att kunna hitta , idag kan man om man vill begränsa sig till likvida och vedertagna strategier använda sig av investmentbankers fondplattformar. Till exempel ger Prime Solutions via sinplattform access till ett flertal säkerställda förvaltare inom olika intressanta strategier och som lokal aktör kan man förlita sig på SEB som motpart.

Vill man sedan gå ut på skalan och hitta andra strategier så finns många goda utländska fond i fonder inom specifika områden som inte alltid finns tillgängliga som UCITS eller via plattformar. och Kina är ett sådant område som jag skulle rekommendera att man angriper via en fond av hedgefonder. Persistent Edge är en firma i Hong Kong som kan bistå med högklassiga fond i fonder inom detta område samt med valutasäkring för svenska investerare.

Det stundar intressanta tider för förmögenhetsmarknaden i vilket bådar gott för intressanta utländska hedgefonder att positionera sig i .

Bild: (c) shutterstock—Dim-Dimich

Share.

About Author

André Havas har 15 års erfarenhet av rådgivning och investerarrelationer med både privata och institutionella investerare. André har spenderat 6 år i London där han jobbat med alternativa investeringar mot institutionella kunder i norden och övriga Europa. Sedan 2009 ansvarar André för investerarrelationer hos OPM som bedriver förvaltning inom fond av hedgefonder och listed private equity.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.