Norges Bank: 14 av 14 spår oförändrad ränta

STOCKHOLM (Direkt) Analytikerna är eniga om att Norges Bank kommer att lämna styrräntan oförändrad vid det penningpolitiska mötet den 20 juni.

Det framgår av en enkät som TDN Finans har sammanställt.

Samtliga 14 ekonomer tror att Norges Bank kommer att lämna styrräntan oförändrad, på 1,5 procent, efter onsdagens penningpolitiska möte.

TDN Finans noterar att Norges Bank i mars överraskade med att sänka styrräntan med 25 punkter, och räntebanan drogs samtidigt ned och signalerade ingen ränteändring före sommaren 2013.

Samtidigt som osäkerheten i Europa har tilltagit och tillväxtutsikterna blivit svagare, har det kommit starka nyckeltal för norsk ekonomi som indikerar ett högt kapacitetsutnyttjande. Likväl har kronkursen hållit sig svagare än centralbanken lade till grund för räntebanan i mars. Lönetillväxten 2012 antas samtidigt bli runt 0,5 procentenheter högre än centralbankens antagande på 3,5 procent.

DNB Markets tror att den nya räntebanan blir uppreviderad och indikerar en sannolikhet på 50 procent för en höjning i augusti, med hänvisning till ett alternativscenario i förra rapporten där högre tillväxt och snabbare inflation implicerade en räntehöjning redan i maj, och ytterligare en under andra halvåret.

Handelsbanken Capital Markets tror också på en högre räntebana men att de svaga internationella betingelserna hindrar räntan från att stiga mycket. Handelsbanken tror att nästa ränteändring blir en höjning med 25 punkter i mars 2013.

SEB tror att räntenivån i Norge är för låg i förhållande till den inhemska
situationen, men att centralbanken kommer att upprätthålla en duvaktig ton. De tror också att internationella betingelser kommer att väga tungt.

“Norges bank bör upprätthålla fokus på nedåtrisken i de globala utsikterna och på en fortsatt låg inflationstakt”, skriver SEB i en kommentar.

Chefekonom Jan Andreassen i Terra Gruppen tror att räntenivån kommer vara rekordlåg länge, både i Europa och Norge. Han tror inte att Norges Bank ändrar varken ränta eller räntebana nu, men anser att växelkursen så småningom kommer bli så stark att en räntesänkning är oundviklig.

Capital Economics delar denna syn men tror att den norska styrräntan sänks redan i oktober, och därefter väntas ytterligare en sänkning så att styrräntan ligger på 1,00 procent vid årsskiftet.

Norges Bank publicerar räntebesked och penningpolitisk rapport klockan 14 den 20 juni.

 Bild: (c) laguna35—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.