IMF: Spanska banker behöver 40Mdr Euro i kapitaltillskott

STOCKHOLM (Direkt) Kärnan i den spanska finansiella sektorn är välskött och förefaller vara motståndskraftig mot ytterligare chocker. Viktiga bräckligheter kvarstår dock i systemet, och kapitalbuffertarna i vissa av bankerna behöver stärkas med 40 miljarder euro eller mer.

Det konstaterar Internationella valutafonden, IMF, efter en utvärdering av Spaniens finansiella system (FSAP), i en rapport som publicerades natten till lördagen.

IMF:s utvärdering inkluderade stresstester av den spanska banksektorn, bland annat med en allvarlig försämring av de ekonomiska förhållandena, och testerna inkluderade konfidentiella och detaljerade data för enskilda banker.

IMF betonar att stresstesterna inte avser att fastställa några definitiva
siffror för kapitalbehovet, snarare avser de att identifiera i vissa segment och enskilda institutioner. Resultaten tyder på att kärnan i det finansiella systemet förefaller vara uthålligt, men vissa segment är bräckliga.

“I det negativa scenariot skulle de största bankerna vara tillräckligt
kapitaliserade för att motstå ytterligare försämring, men ett flertal banker skulle behöva öka sina kapitalbuffertar med omkring 40 miljarder euro sammantaget för att anpassa sig till övergångsreglerna i Basel III”, skriver IMF.

De tillägger att kapitalbehovet i dessa banker skulle vara större än så eftersom det skulle inkludera omstruktureringskostnader och reklassificering av lån som kan komma att identifieras i den nyligen startade oberoende värderingen av tillgångar.

“Framöver kommer det att bli avgörande att tydligt kommunicera strategin för att erbjuda en trovärdig spärr mot kapitalbrist – en spärr som erfarenheten visar att det är bättre att övervärdera än att undervärdera”, sade Ceyla Pazarbasioglu, biträdande avdelningschef vid IMF och ledare för den grupp som genomfört testerna av Spaniens finansiella system.

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.