Optimismen ökar bland småföretagen

STOCKHOLM (Direkt) Svenska småföretag hade det kärvt under början av 2012, men inför resten av året ökar optimismen.

Det visar SEB:s Företagarpanel som publicerades på måndagen. Undersökningen genomförs bland 1.400 företag.

Var fjärde företagare upplevde ett svagt första kvartal men nästan lika många tror på högre tillväxt under de kommande tre månaderna.

49 procent av de medelstora företagen uppger att första kvartalet blev
“normalt”, 27 procent att det blev “svagt” och 24 procent att det var ett “starkt” kvartal. Andelen medelstora företag som uppger “god lönsamhet” har fallit från 52 procent vid början av året till 31 procent i slutet av april.

Nu verkar det dock vända och optimisterna blir fler, även när det gäller
utsikterna för helåret. På frågan “Vad tror du om utvecklingen av ekonomin under det kommande året?” uppger 39 procent “högre tillväxt” (jämfört med 28 procent under första kvartalet). 50 procent tror på “oförändrad tillväxt” och bara 11 procent räknar med “lägre tillväxt”.

Optimismen har ökat i alla grupper, från enmansföretag till medelstora företag.

“Den oroliga omvärlden satte sina spår hos småföretagen under det första
kvartalet. Optimismen inför kommande månader säger mycket om hur väl svensk konjunktur håller emot krissignalerna från Europa”, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, i en kommentar.

Få företag planerar att göra förändringar i sin personalstyrka inför sommaren. 11 procent av alla företag uppger att de avser att anställa och 13 procent att de ska hyra in ny personal. Ser man till branschhemvist är tillverkningsföretagen mest offensiva: 16 procent planerar att öka antalet anställda och 21 procent planerar att hyra in personal de närmaste tre månaderna.

Bland medelstora företag är inhyrning en stor och växande företeelse. Hela 60 procent av företagen med 50-249 anställda har inhyrd personal. De vanligaste orsakerna är “tillfälligt personalbehov”, “smidigt vid konjunktursvängningar”

Bild: (C) shutterstock—43832455

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.