CTA

Miljardutflöden för storförvaltare – gör ledningsbyte

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Man Group Plc – världens största börsnoterade hedgefondförvaltare med 59 miljarder USD under förvaltning – rapporterade nettoutflöden under första kvartalet motsvarande 1 miljard USD. Totala utflödet uppgick till 4,1 miljard USD och nya inflöden 3,1 miljarder USD. På grund av högre kostnader till följd av bland annat stigande bonusutbetalningar sjönk likviditeten mer än analytiker räknat med (-56%) – något som sänkte aktiekursen med 8% initialt när prognoserna för de framtida intäkterna justerades ner.

En stor del av nedrevideringarna beror på att Man’s största hedgefond – den trendföljande CTA-fonden AHL med 19,5 miljarder USD under förvaltning – inte nått upp till förväntningarna. Under första kvartalet i år tappade fonden -2,1% och under 2011 blev resultatet -6%, vilket lett till stora utflöden.

En av AHLs konkurrenter Winton Futures Fund, med den tidigare AHL-grundaren David Harding som ansvarig, har stigit med ca 9% sedan starten på den finansiella krisen under 2008, vilket slår AHLs årliga avkastning på cirka 4%. Winton har endast haft ett negativt år.

Inom ledningen för AHL görs nu en förändring, där Douglas Greenig blir AHL’s Chief Risk Officer (CRO) och medlem av AHLs ledningsgrupp. Douglas Greenig, som bland annat är doktor i matematik från Berkeley, har en lång erfarenhet inom trading, olika chefsjobb och förvaltaruppdrag inom ledande institutioner, bland annat RBS, Greenwich Capital och Fortress.

Matthew Sargaison, nuvarande CRO, kommer att bli AHL’s Chief Investment Officer. Som en del i detta uppdrag blir han ansvarig för att godkänna och övervaka strategier inom kundhandeln.

Tim Wong, AHLs nuvarande VD och CIO, lämnar i och med detta rollen som CIO men fortsätter som VD.

Bild: (c) shutterstock—alex saberi

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.