Finansmarknader fungerar bättre än i höstas

STOCKHOLM (Direkt) En majoritet av aktörerna på den svenska ränte- och valutamarknaden anser att de svenska finansiella marknaderna nu fungerar bättre än i höstas. Förbättringen anses främst bero på ECB:s omfattande utlåning, vilket har ökat likviditet och riskvilja på Europamarknaderna, vilket också har spridigt sig till de svenska marknaderna.

Det framgår av Riksbankens enkät bland aktörer på de svenska ränte- och valutamarknaderna.

Marknadsaktörerna anser också att de finanspolitiska åtgärder som presenterats av flera skuldtyngda länder har förstärkt den positiva utvecklingen.

Svaren i enkäten tyder vidare på att de flesta räknar med att de svenska finansiella marknaderna varken kommer att fungera bättre eller sämre under de kommande sex månaderna. Aktörerna uppger vidare att deras vilja att ta risk kommer att vara oförändrad framöver.

Undersökningen visar också att många aktörer upplever en osäkerhet om vilken effekt kommande regleringar, som Basel III, Solvens 2 och EMIR, kommer att få på det finansiella systemet och de finansiella marknadernas sätt att fungera.

Många aktörer tror att förbättringarna på finansmarknaderna kan vara tillfälliga eftersom de långsiktiga problemen bland euroområdets skuldtyngda länder väntas kvarstå. Dessa marknadsaktörer pekar på att det återstår en hel del arbete med att förbättra statsfinanserna i många av de skuldtyngda länderna och att effekterna av ECB:s utlåning kan vara tillfällig.

Vissa aktörer har dock en ljusare syn på utsikterna för euroländernas
statsfinanser och bedömer att de finansiella marknadernas funktionssätt kommer att förbättras.

På längre sikt tror en stor andel på fortsatt stabilisering med trovärdiga
finanspolitiska åtgärder i euroområdet och ett förb

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Comments are closed.