- Advertisement -
- Advertisement -

Finansmarknader fungerar bättre än i höstas

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) En majoritet av aktörerna på den svenska ränte- och valutamarknaden anser att de svenska finansiella marknaderna nu fungerar bättre än i höstas. Förbättringen anses främst bero på ECB:s omfattande utlåning, vilket har ökat likviditet och riskvilja på Europamarknaderna, vilket också har spridigt sig till de svenska marknaderna.

Det framgår av Riksbankens enkät bland aktörer på de svenska ränte- och valutamarknaderna.

Marknadsaktörerna anser också att de finanspolitiska åtgärder som presenterats av flera skuldtyngda länder har förstärkt den positiva utvecklingen.

Svaren i enkäten tyder vidare på att de flesta räknar med att de svenska finansiella marknaderna varken kommer att fungera bättre eller sämre under de kommande sex månaderna. Aktörerna uppger vidare att deras vilja att ta risk kommer att vara oförändrad framöver.

Undersökningen visar också att många aktörer upplever en osäkerhet om vilken effekt kommande regleringar, som Basel III, Solvens 2 och EMIR, kommer att få på det finansiella systemet och de finansiella marknadernas sätt att fungera.

Många aktörer tror att förbättringarna på finansmarknaderna kan vara tillfälliga eftersom de långsiktiga problemen bland euroområdets skuldtyngda länder väntas kvarstå. Dessa marknadsaktörer pekar på att det återstår en hel del arbete med att förbättra statsfinanserna i många av de skuldtyngda länderna och att effekterna av ECB:s utlåning kan vara tillfällig.

Vissa aktörer har dock en ljusare syn på utsikterna för euroländernas
statsfinanser och bedömer att de finansiella marknadernas funktionssätt kommer att förbättras.

På längre sikt tror en stor andel på fortsatt stabilisering med trovärdiga
finanspolitiska åtgärder i euroområdet och ett förb

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Accendo Celebrates 15 Years of Active Ownership

Stockholm (HedgeNordic) – Hedge funds are not generally known for their longevity. For the funds that do have a lifespan exceeding ten or 15...

Elo’s Hedge Fund-Focused PM Joined Keva

Stockholm (HedgeNordic) – Annika Luoto, a hedge fund-focused portfolio manager at Finnish pension insurance company Elo, has joined Finland’s largest pension fund – Keva...

Coeli European Among NBIM’s External Managers

Stockholm (HedgeNordic) – Norges Bank Investment Management (NBIM) relies on external equity managers to handle 4.6 percent of the €1.2 trillion Norwegian oil fund’s...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -