Man Group: Stor blir större

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Man Group (Man), en av de största börsnoterade hedgefondsförvaltarna, köper hela aktiekapitalet i FRM, en forsknings- och investeringsspecialist inom hedgefondsbranschen och lägger därmed till 8 miljarder USD till sitt förvaltade kapital på nästan 59 miljarder USD.

Man kommer att integrera FRM med sin multi-manager rörelse och genom resurs- och skalfördelar vill man erbjuda kunder djupare och mer diversifierad kompetens, samt förbättrade produkter, service och avkastning.

Med ett sammantaget kapital under förvaltning inom multi-manager rörelsen på $19 miljarder kommer Man/FRM att vara världens största oberoende icke USA-baserade hedgefond-i-fond. Storleken på de sammantagna investeringsresurserna och sofistikeringsnivån inom Mans managed-account plattform kommer till nytta för investerarna i företagens respektive “flagship” fonder. Skalfördelarna ger möjligheter till högre avkastning samt locka fler kunder och därmed öka det förvaltade kapitalet.

Ingen köpeskilling kommer att betalas i förskott. Betalningen kommer att ske över en treårsperiod och bestå av maximalt 82,8 miljoner USD i kontanter, netto av totala förvärvade nettotillgångarna, med förbehåll för post-closure justeringar i balansräkningen och beroende av behållning av förvaltat kapital, samt 47,5% av resultatbaserade intäkter av FRMs befintliga kapital under förvaltning över tre år med förbehåll för ett tak.

När avtalet är klart kommer den gemensamma verksamheten att handla under FRMs varumärke och ledas av Luke Ellis, VD för Man Multi-Manager och tidigare VD för FRM. Han blir VD samt CIO för den kombinerade verksamheten. Ellis kunskap om båda företagen kommer att påskynda integrationen och säkerställa kontinuiteten för fondsspararna. Blaine Tomlinson, FRMs grundare, blir non-executive ordförande för den gemensamma verksamheten, enligt företagens uttalande.

Förutom skal och-resursfördelarna förväntas nyttan för investerarna vara ett starkt varumärke med ett brett sortiment av hedgefond-i-fonder samt sofistikerade instutionella hedgefondslösningar baserade på styrkan i forskningen, direkta investeringar genom managed-accounts, risk- och rådgivningsservice samt manager seeding.

Affären väntas vara klar innan slutet på Q3 2012, med förbehåll för godkännande från myndigheter.

Bild: (C) shutterstock—1971yes

Share.

About Author

Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Comments are closed.