- Advertisement -
- Advertisement -

Catella: Dags att köpa företagsobligationer

- Advertisement -

Stockholm (HedegFonder.nu) – Catella Fonder uppmanar till köp av företagsobligationer då det är ett intressant alternativ för den som söker en högre löpande avkastning än vad statsobligationer erbjuder och det utan att öka risken.

I en rapport från Catella Fonder säger man: ”Räntan på den tioåriga svenska statsobligationen ligger nu på rekordlåga 1,5 %. Genom att investera i företagsobligationer går det att uppnå en väsentligt högre avkastning utan att öka risktagande betydligt. Företagsobligationsmarknaden har slumrat under en lång tid i Sverige, nu är det ändring på det.”

I ett världsläge med låga styrräntor, hög arbetslöshet, en låg tillväxt samt ett lågt inflationstryck gör att både korta och långa marknadsräntor kommer att vara låga under en överskådlig tid.

Catella Fonder menar att investeringsalternativen är få då många upplever aktiemarknaden alltför riskfylld och oberäknelig och att statspapper erbjuder en alltför låg avkastning och det finns en risk för stigande räntor på sikt. Därför är företagsobligationer nu i en vad de kallar ’sweet spot’.

Catella Fonder anser att den växande marknaden för företagsobligationer delvis kan förklaras av bankernas anpassning till de nya kapitaltäckningsreglerna som tvingar bankerna att hålla en högre andel eget kapital och är därför mer restriktiva i sin utlåning till företag.

Företagen i sin tur inser därför att de måste se sig om efter alternativ och komplement till den traditionella bankfinansieringen.

Rapporten fortsätter: ”I Europa närmar vi oss USA där huvuddelen av företagsfinansieringen faktiskt kommer från obligationsmarknaden istället för bank. Historiskt sett har endast större bolag med officiell kredit-rating, från antingen Moody’s eller S&P, haft tillgång till obligationsmarknaden. De senaste åren har dock alltfler medelstora bolag utan kreditrating framgångsrikt emitterat obligationer.”

Catella pekar på flera nordiska bolag utan kreditrating som emitterat obligationer iår.

Under veckan slogs det rekord när Tele2 lyckades emittera en femårig obligation på 2,3 miljarder kronor. Räntan som Tele2 betalar ligger på 5 procent i effektiv årsränta att jämföra med 1,3 procent som en statsobligation med samma löptid ger. Intrum Justitia, Arise Windpower, Skanska, Värmevärden och Klövern är exempel på andra bolag som saknar kreditrating och som emitterat obligationer i år, säger Catella Fonder.

Storleken på handelsposten som behövs för att handla företagsobligationer är relativit hög vilket ofta är ett hinder till att privatpersioner är aktiva inom den marknaden. Enligt Catella Fonder, är ofta minsta handelspost 0,5-1 MSEK. ”Därmed behövs det en, inte oväsentlig, förmögenhet för att investera i flera olika företagsobligationer för att på så sätt uppnå en önskvärd diversifiering. Vidare kan det vara resurskrävande att analysera och reda ut obligationsvillkor som kan skilja sig från en obligation till en annan. ”

Rapporen erkänner att man inte är helt opartisk då man föreslår at det bästa sättet att få tillgång till marknaden är genom fonder.

Bild: (C) shutterstock—janprchal

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen
Pirkko Juntunen startade sin karriär för 15 år sen då hon började som journalist på Institutional Investors nyhetsbrevsavdelning, med fokus på institutionell kapitalförvaltning. Efter mer än två år rekryterades hon av Financial News för att öka deras internationella nyhetsbevakning om kapitalförvaltning. Hon var även del av det team som startade eFinancialNews.com, en daglig web-baserad tidning som nu ägs av Dow Jones. I july 2004 började Pirkko som produkt-specialist på Fidelity, en amerikansk kapitalförvaltare där hon hade ett nära samarbete med fondsförvaltare som ansvarade för pan-Europeiska, globala och tillväxtmarknadsfokuserade aktiefonder. Sedan 2006 har Pirkko arbetat som filansare, med specialisering på institutionella investerare och med fokus på både traditionella portföljer och hedgefonder. Förutom journalistik arbetar Pirkko även med kommunikation och events inom pensions- och kapitalförvaltningsinduststrin. Pirkko läste internationell journalistik på City University i London och har en examen från Uppsala Universitet. Hon har dubbla medborgarskap i Sverige och Finland och är baserad i London. Sedan April 2012 frilansar Pirkko som journalist på HedgeFonder.nu.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -