IMF klart med resursförstärkning på över 430 Mdr USD

STOCKHOLM (Direkt) Det är nu klart att Internationella valutafondens, IMF,
utlåningskapacitet ökar efter att olika länder åtagit sig att öka fondens
resurser med över 430 miljarder dollar.

Resurserna ska dock vara tillgängliga för hela IMF:s medlemskap, de ska “inte
öronmärkas för någon särskild region”.

Det framgår av ett uttalande efter ett gemensamt möte med IMF:s styrgrupp IMFC
och finansministrarna och centralbankscheferna i G20-gruppen.

“Dessa resurser ska kanaliseras genom bilaterala lån och överenskommelser om
statspappersköp till IMF:s generella resurskonto. Om det blir nödvändigt att
använda resurserna gäller adekvata riskminimeringsvillkor, konditionalitet och
adekvat fördelning av bördorna bland kreditgivarna, i enlighet med beslut av
IMF-styrelsen”, framgår det av uttalandet.

IMFC och G20 fastslår i uttalandet att de åtar sig att vidta nödvändiga åtgärder
föra att säkra den globala finansiella stabiliteten. Grupperna välkomnar
euroområdets beslut att stärka den europeiska brandväggen som en del i bredare
reformansträngningar, samt tillgängligheten till swaplinor mellan
centralbankerna. Mot den bakgrunden kunde IMFC/G20 nå uppgörelsen om att stärka
IMF-resurserna.

“Detta är resultatet av ett brett internationellt samarbete som inkluderar ett
signifikant antal länder”, framgår det av uttalandet.

“Denna insats, tillsammans med de nationella och regionala strukturella,
finanspolitiska och monetära åtgärderna som har satts på plats de senaste
månaderna visar på åtagandet från det globala samfundet att säkra global
finansiell stabilitet och sätta den globala ekonomiska återhämtningen på en
säkrare bas”, skriver IMFC/G20.

IMF-chefen Christine Lagarde “välkomnar varmt” medlemsländernas åtagande att öka
IMF:s resurser med över 430 miljarder dollar, och hon konstaterar att
utlåningskapaciteten därmed nästan fördubblas.

“Dessa resurser görs tillgängliga för krisprevention och lösning samt för att
möta potentiella finansieringsbehov i alla IMF-medlemmar. De kommer bara att
dras om de behövs, och om de dras kommer de att återbetala med ränta”, sade
Christine Lagarde i ett skriftligt uttalande.

IMF-chefen framförde samtidigt sin tacksamhet till de länder som redan
annonserat sina specifika bidrag. Listan på bidragsgivare som bidrar till att
IMF-resurserna ökar inkluderar inga Bric-länder, men IMF-chefen uttryckte ändå
tacksamhet mot Kina, Ryssland, Brasilien, Indien, Indonesien, Malaysia, Thailand
och andra länder för att de har indikerat att de kommer att bidra.

Christine Lagarde sade att denna brett baserade respons på önskemålet om
ytterligare resurser kommer att stärka den ekonomiska och finansiella
stabiliteten, vilket ligger i alla medlemsländers intresse.

“Vi efterlyste åtgärder, och våra medlemmar agerade. Genom dessa djärva åtgärder
har våra medlemmar återigen visat sitt starka åtagande att stå bakom IMF och
säkra att (fonden) får nödvändiga resurser för att kunna göra sitt jobb. Jag är
mycket uppmuntrad av denna ytterligare demonstration av starkt stöd för fonden,
och jag ser fram emot ytterligare åtaganden från vårt bredare medlemskap”, sade
Christine Lagarde.

 Bild: (C) drizzd—Fotolia.com

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.