Norska Trient får uppbackning av Robertsons Tiger Management

London (HedgeFonder.nu) – Trient Asset Management AS (Trient) med huvudkontor i Oslo och Tiger Management baserat i New York har ingått ett strategistk partnerskap med fokus på att investera i en global macro-strategi.
Trient startades av bland andra Knut Kjaer och Dag Løtveit, båda med bakgrund inom Norges Bank Investment Management som etablerades 1997 för att förvalta den Norska statens pensionsfond och valutareserver. Knut Kjaer var NBIMs första verkställande direktör (1997-2008). Med 600 miljarder USD i kapital förvaltar NBIM en av världens största pensionsfonder.
Enligt Hedgeweek säger Julian H Robertson Jr, ordförande och vd på Tiger Management att de är mycket glad över samarbetet med Knut Kjaer och Dag Løtveit och deras exeptionella firma. Han säger även att deras välrenommerade kompetens, erfarenhet och integritet stämmer perfekt överens med den kaliber och karaktär Tiger söker i kapitalförvaltare.
Sedan 1980 har Robertson och Tiger Management fokuserat på att skapa och fostra en kultur av investeringskompetens. Förutom sina lyckade investeringar har Robertson även visat en förmåga att identifiera och utveckla talangfulla kapitalförvaltare, många av dessa har blivit ledande i sina roller inom den alternativa investeringsindustrin. Sedan 2000 har Tiger fortsatt denna tradition och är den mest framstående sponsorn av kapitalförvaltare, med mer än 2 miljarder USD investerade i dem.
Enligt artikeln i Hedgeweek säger Kjaer att Trient har ambitionen att erbjuda ett mentalt ledarskap för portföljhantering. Samarbetet med Julian Roberson och Tiger ger Trient en rivstart då Julians bakgrund som investerare och hans talang för att leda investeringsteam är en fantastisk inspiration för alla på Trient.
Den globala macro-strategin kommer att ledas av Dag Løtveit, som arbetade som investeringschef på obligationssidan och senare som global chef för tillgångsallokeringsstrategi på NBIM från 1999-2011. Han får hjälp av ett erfaret team som inkluderar Tore Andre Lysbo, som arbetade med Dag Løtveit på NBIM.
Strategin går ut på att försöka få ut riskpremierna mellan tillgångsslagen genom taktisk riskhantering. En öppenhet i analysmetoderna kommer att understödja den fundamentala analysen för att säkerställa en tydlig och öppen dialog med kunderna.
I Hedgeweek säger Løtveit om sin strategi att den globala integrationen hotas av fundamentala strukturella utmaningar inom länder och regioner och att spänningarna mellan konvergens och divergens mellan ekonomier och marknader, samt den osäkerhet och ineffektivitet som drivs av massiva politiska åtgärder, skapar snedrivning av priser på marknaden. Han och hans team kommer att sikta in sig på de investeringsmöjligheter som uppstår då priserna avviker väsentligt från det långsiktiga ’fair value’ och kommer att uttnyttja riskpremiernas variation över tid och dra fördel av volatilitet och turbulens på de globala marknaderna.
Trient-Tigers strategiska partnerskap kommer att ha nytta av delad investeringskunskap, hög kompetens på operationell och managementnivå, samt tydligt genomförande av idéer. Med stöd från partnerskapet kommer Trient att förse kunder med rådgivning och skräddarsydda portföljlösningar.

Bild: (C) shutterstock—EDHAR

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.