- Advertisement -
- Advertisement -

Norska Trient får uppbackning av Robertsons Tiger Management

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

London (HedgeFonder.nu) – Trient Asset Management AS (Trient) med huvudkontor i Oslo och Tiger Management baserat i New York har ingått ett strategistk partnerskap med fokus på att investera i en global macro-strategi.
Trient startades av bland andra Knut Kjaer och Dag Løtveit, båda med bakgrund inom Norges Bank Investment Management som etablerades 1997 för att förvalta den Norska statens pensionsfond och valutareserver. Knut Kjaer var NBIMs första verkställande direktör (1997-2008). Med 600 miljarder USD i kapital förvaltar NBIM en av världens största pensionsfonder.
Enligt Hedgeweek säger Julian H Robertson Jr, ordförande och vd på Tiger Management att de är mycket glad över samarbetet med Knut Kjaer och Dag Løtveit och deras exeptionella firma. Han säger även att deras välrenommerade kompetens, erfarenhet och integritet stämmer perfekt överens med den kaliber och karaktär Tiger söker i kapitalförvaltare.
Sedan 1980 har Robertson och Tiger Management fokuserat på att skapa och fostra en kultur av investeringskompetens. Förutom sina lyckade investeringar har Robertson även visat en förmåga att identifiera och utveckla talangfulla kapitalförvaltare, många av dessa har blivit ledande i sina roller inom den alternativa investeringsindustrin. Sedan 2000 har Tiger fortsatt denna tradition och är den mest framstående sponsorn av kapitalförvaltare, med mer än 2 miljarder USD investerade i dem.
Enligt artikeln i Hedgeweek säger Kjaer att Trient har ambitionen att erbjuda ett mentalt ledarskap för portföljhantering. Samarbetet med Julian Roberson och Tiger ger Trient en rivstart då Julians bakgrund som investerare och hans talang för att leda investeringsteam är en fantastisk inspiration för alla på Trient.
Den globala macro-strategin kommer att ledas av Dag Løtveit, som arbetade som investeringschef på obligationssidan och senare som global chef för tillgångsallokeringsstrategi på NBIM från 1999-2011. Han får hjälp av ett erfaret team som inkluderar Tore Andre Lysbo, som arbetade med Dag Løtveit på NBIM.
Strategin går ut på att försöka få ut riskpremierna mellan tillgångsslagen genom taktisk riskhantering. En öppenhet i analysmetoderna kommer att understödja den fundamentala analysen för att säkerställa en tydlig och öppen dialog med kunderna.
I Hedgeweek säger Løtveit om sin strategi att den globala integrationen hotas av fundamentala strukturella utmaningar inom länder och regioner och att spänningarna mellan konvergens och divergens mellan ekonomier och marknader, samt den osäkerhet och ineffektivitet som drivs av massiva politiska åtgärder, skapar snedrivning av priser på marknaden. Han och hans team kommer att sikta in sig på de investeringsmöjligheter som uppstår då priserna avviker väsentligt från det långsiktiga ’fair value’ och kommer att uttnyttja riskpremiernas variation över tid och dra fördel av volatilitet och turbulens på de globala marknaderna.
Trient-Tigers strategiska partnerskap kommer att ha nytta av delad investeringskunskap, hög kompetens på operationell och managementnivå, samt tydligt genomförande av idéer. Med stöd från partnerskapet kommer Trient att förse kunder med rådgivning och skräddarsydda portföljlösningar.

Bild: (C) shutterstock—EDHAR

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

How to Make Sure Your Hedge Fund Portfolio Will Disappoint

Stockholm (HedgeNordic) – Investors typically invest in hedge funds for diversification, uncorrelated returns, and ideally, attractive returns. However, the hedge fund industry has evolved...

New High in Hedge Fund Assets

Stockholm (HedgeNordic) – The global hedge fund industry’s assets continued their upward trajectory for the seventh consecutive quarter, surpassing the previous high of $4.3...

Leadership Changes at AMF

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish occupational pension fund AMF is set for a leadership change, appointing its head of asset management, Tomas Flodén, as the...

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -