- Advertisement -
- Advertisement -

5 Euroländer missafede sine budgetmål 2011

- Advertisement -

BRYSSEL (Direkt) Grekland, Irland, Spanien, Cypern och Nederländerna var bland de euroländer som missade sina mål för budgetunderskottet 2011.

Däremot klarade Portugal, Italien, Frankrike och Belgien sina mål på vägen för att stadigt sänka underskotten under 3 procent.

Det visar Eurostats rapport på måndagen, i den halvårsvisa granskningen av
EU-ländernas uppgifter för budgetsaldo och statsskuld.

Att Grekland skulle missa sitt mål på 7,8 procent medgav eurogruppen redan i oktober och uppmanade Grekland att ta igen skadan till årets mål. Eurostats siffror visade nu att underskottet blev 9,1 procent för 2011.

Spaniens underskott blev 8,5 procent, som tidigare meddelats, även om
EU-kommissionen länge inte kunde bekräfta beräkningarna. Målet var 6,6 procent. Eurostat godkänner nu alla länders siffror utan reservationer, med Irland som enda undantag.

Irlands underskott blev 13,1 procent, långt över målet på 10,1 procent. Irland svarade dock för den klart största årliga förbättringen, från det enorma underskottet på 31,2 procent 2010.

Cypern stod även för en betydande miss av budgetmålet och hamnade på 6,3 procent i stället för avsedda 4,5 procent.

Nederländerna hamnade likaledes på 4,7 procent i stället för att klara målet på 3,7 procent.

Bland de som klarade sina beting de har fått av eurogruppen fanns Portugal, vars underskott var 4,2 procent, under målet på 5,9 procent, och Italien 3,9 procent (mål 5,0 procent), Frankrike 5,2 procent (mål 5,7 procent) samt Belgien 3,7 procent (mål 4,1 procent).

Utanför euron och i Sveriges närhet klarade Lettland men inte Litauen sina
respektive underskottsmål. Lettland nådde ett underskott på 3,5 procent (mål 4,5 procent) medan Litauen hamnade på 5,5 procent, strax över målet på 5,3 procent.

Grekland, Irland, Portugal och Lettland är underkastade striktare regler i sina stödprogram från EU och IMF för att få tillgång till sina nödlån.

Tyskland sänkte sitt underskott avsevärt och klarade paktens 3-procentsgräns. Underskottet sänktes till 1,0 procent 2011 från 4,3 procent 2010.

Endast tre länder hade överskott i budgeten ifjol: Ungern 4,3 procent, Estland 1,0 procent och Sverige 0,3 procent. Men i Ungerns fall beror den kraftiga omsvängningen från ett underskott på 4,2 procent 2010 på engångsåtgärden att införliva pensionssystemet, något som kommissionen har kritiserat.

Även Österrike, Malta och Bulgarien klarade att nå under 3-procentsgränsen
ifjol, som var ländernas mål.

Det genomsnittliga underskottet för euroländerna sjönk ordentligt till 4,1
procent 2011 från 6,2 procent 2010.

Sammantaget för hela EU sjönk underskottet till 4,5 procent 2011 från 6,5
procent.

Totalt överskred elva euroländer paktens 3-procentsgräns och sex klarade den alltså. Bland övriga tio EU-länder missade sex gränsen medan fyra klarade den.

Samtidigt fortsatte statsskulden att stiga i euroområdet till 87,2 procent från 85,3 procent i genomsnitt och i EU till 82,5 procent från 80,0 procent.

Högst låg Greklands statsskuld på 165,3 procent, följt av Italien på 120,1
procent.

Irlands skuld bröt 100-procentsgränsen och nådde 108,2 procent. Likaså gjorde Portugals skuld, som nådde 107,8 procent. Belgien låg strax under på 98,0 procent.

Bild: (C) Andrzej—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Signs of Strong February for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The year 2023 proved to be more challenging for most trend-following managers compared to the exceptional performance seen in 2022. However,...

Nominations for the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic is delighted to announce the nominees for the 2023 Nordic Hedge Award. The annual event aims to distinguish outstanding hedge...

Candidates for the Rookie of the Year 2023

Stockholm (HedgeNordic) – One of the first distinctions up for grabs in the early stage of a Nordic hedge fund’s lifecycle is the “Rookie...

Jury Board to the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic Hedge Award will distinguish outstanding hedge fund managers from and active in the Nordic region on the 24th of...

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -