5 Euroländer missafede sine budgetmål 2011

BRYSSEL (Direkt) Grekland, Irland, Spanien, Cypern och Nederländerna var bland de euroländer som missade sina mål för budgetunderskottet 2011.

Däremot klarade Portugal, Italien, Frankrike och Belgien sina mål på vägen för att stadigt sänka underskotten under 3 procent.

Det visar Eurostats rapport på måndagen, i den halvårsvisa granskningen av
EU-ländernas uppgifter för budgetsaldo och statsskuld.

Att Grekland skulle missa sitt mål på 7,8 procent medgav eurogruppen redan i oktober och uppmanade Grekland att ta igen skadan till årets mål. Eurostats siffror visade nu att underskottet blev 9,1 procent för 2011.

Spaniens underskott blev 8,5 procent, som tidigare meddelats, även om
EU-kommissionen länge inte kunde bekräfta beräkningarna. Målet var 6,6 procent. Eurostat godkänner nu alla länders siffror utan reservationer, med Irland som enda undantag.

Irlands underskott blev 13,1 procent, långt över målet på 10,1 procent. Irland svarade dock för den klart största årliga förbättringen, från det enorma underskottet på 31,2 procent 2010.

Cypern stod även för en betydande miss av budgetmålet och hamnade på 6,3 procent i stället för avsedda 4,5 procent.

Nederländerna hamnade likaledes på 4,7 procent i stället för att klara målet på 3,7 procent.

Bland de som klarade sina beting de har fått av eurogruppen fanns Portugal, vars underskott var 4,2 procent, under målet på 5,9 procent, och Italien 3,9 procent (mål 5,0 procent), Frankrike 5,2 procent (mål 5,7 procent) samt Belgien 3,7 procent (mål 4,1 procent).

Utanför euron och i Sveriges närhet klarade Lettland men inte Litauen sina
respektive underskottsmål. Lettland nådde ett underskott på 3,5 procent (mål 4,5 procent) medan Litauen hamnade på 5,5 procent, strax över målet på 5,3 procent.

Grekland, Irland, Portugal och Lettland är underkastade striktare regler i sina stödprogram från EU och IMF för att få tillgång till sina nödlån.

Tyskland sänkte sitt underskott avsevärt och klarade paktens 3-procentsgräns. Underskottet sänktes till 1,0 procent 2011 från 4,3 procent 2010.

Endast tre länder hade överskott i budgeten ifjol: Ungern 4,3 procent, Estland 1,0 procent och Sverige 0,3 procent. Men i Ungerns fall beror den kraftiga omsvängningen från ett underskott på 4,2 procent 2010 på engångsåtgärden att införliva pensionssystemet, något som kommissionen har kritiserat.

Även Österrike, Malta och Bulgarien klarade att nå under 3-procentsgränsen
ifjol, som var ländernas mål.

Det genomsnittliga underskottet för euroländerna sjönk ordentligt till 4,1
procent 2011 från 6,2 procent 2010.

Sammantaget för hela EU sjönk underskottet till 4,5 procent 2011 från 6,5
procent.

Totalt överskred elva euroländer paktens 3-procentsgräns och sex klarade den alltså. Bland övriga tio EU-länder missade sex gränsen medan fyra klarade den.

Samtidigt fortsatte statsskulden att stiga i euroområdet till 87,2 procent från 85,3 procent i genomsnitt och i EU till 82,5 procent från 80,0 procent.

Högst låg Greklands statsskuld på 165,3 procent, följt av Italien på 120,1
procent.

Irlands skuld bröt 100-procentsgränsen och nådde 108,2 procent. Likaså gjorde Portugals skuld, som nådde 107,8 procent. Belgien låg strax under på 98,0 procent.

Bild: (C) Andrzej—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.