- Advertisement -
- Advertisement -

Valet av hedgefond viktigt för att skapa bra portföljer

- Advertisement -

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Den Londonbaserade rådgivaren inom alternativa investeringar, Alvine Capital, höll nyligen ett seminarium i London tillsammans med SEB Enskilda. Seminariet som inleddes av Thomas Raber (VD, Alvine Capital) samt Ludwig Holmgren (Senior Relationship Manager, SEB) tog upp frågor om tillgångsallokering och hedgefonders betydelse för bra portföljsammansättning.

Under seminariet presenterades slutsatserna från en rapport att:

– hedgefonder generellt sett inte skyddar en institutionell portfölj
– hedgefonder kan addera värde men val av strategi och förvaltare är avgörande
– CTA-fonder, marknadsneutrala aktiehedgefonder och Global Macro-fonder är oftast bästa valen för att diversifiera en balanserad portfölj.

Thomas Thygesen, ansvarig för SEB’s Cross Asset Research-team, varnade investerarna för att traditionella verktyg för tillgångsallokering inte fungerar i den nuvarande miljön. De investerare som inte ville inse detta faktum står inför det faktum att bli inlåsta i lågavkastande eller högvolatila investeringar – eller kanske båda – för en tid framåt. En lösning är att selektivt addera alternativa investeringar, säger Thomas Thygesen.
Jakob Lage Hansen, Investment Strategist inom Cross Asset-gruppen, konstaterade att avkastningen under 2008 och 2011 påvisar den begränsade diversifiering som de flesta hedgefonder faktiskt erbjuder. Undantaget är dock just fonder inom CTA (eller s.k. Managed Futures), Market Neutral och Global Macro, som de facto erbjuder diversifiering – även sinsemellan, vilket gör att de erbjuder en bra mix för en balanserad portfölj.
Seminariet avslutades med en paneldiskussion modererad av Filip Stenberg från Alvine Capital. Panelen diskuterade bland annat de begränsningar som kopplas till kapacitet och likviditet. Hela panelen enades om att aktivt övervaka likviditeten borde vara en integrererad del i alla CTA-modeller. Enligt Martin Estlander VD på CTA-förvaltaren Estlander & Partners så måste man ”identifiera när verktygslådan inte fungerar samt hur man ska hantera scenarier som 2008. Man måste förstå modellen, om riskhanteringen har konstruerats på ett bra sätt kan man fundera ut ”worst-case-scenarier” samt hur man ska hantera dem och vara förberedd.” Jesper Bang, grundare och partner på Rho Asset Management, tillade att det är farligt att börja ändra i modellerna, men du måste vara beredd. ”CTA-modeller är som en bikini, det är intressant vad de avslöjar men avgörande är vad de döljer.”

Bild: (C) shutterstock—isak55

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Month in Review – November 2022

Stockholm (HedgeNordic) – After a difficult end to the third quarter, Nordic hedge funds are enjoying a strong fourth quarter. The Nordic hedge fund...

A COO for Protean’s Growth Journey

Stockholm (HedgeNordic) – The founding duo of the newly-launched Swedish hedge fund Protean Select has appointed Daniel Mackey as the Chief Operating Officer of...

Tor Svelland’s Fund Tops the Ranking

Stockholm (HedgeNordic) – One month to the end of the year, Svelland Global Trading Fund of Norwegian Tor A. Svelland takes the top spot...

Will Equities Bottom Out Like in 1974?

Stockholm (HedgeNordic) – Growing signs that price pressures are easing suggest inflation may have peaked, which has some market participants wondering whether equity markets...

Rising Mortgage Rates and Falling Stock Prices

Copenhagen – (Jesper Rangvid): During 2022, mortgage rates have risen and stock prices have fallen, both negatively influencing households’ consumption possibilities. But how much...

The Spectacular Unspectacular 20th Anniversary

Stockholm (HedgeNordic) – Reaching the 20th anniversary in the often short-lived and fast-paced hedge fund world is quite an achievement. In fact, some activity...