CTA

Valet av hedgefond viktigt för att skapa bra portföljer

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Den Londonbaserade rådgivaren inom alternativa investeringar, Alvine Capital, höll nyligen ett seminarium i London tillsammans med SEB Enskilda. Seminariet som inleddes av Thomas Raber (VD, Alvine Capital) samt Ludwig Holmgren (Senior Relationship Manager, SEB) tog upp frågor om tillgångsallokering och hedgefonders betydelse för bra portföljsammansättning.

Under seminariet presenterades slutsatserna från en rapport att:

– hedgefonder generellt sett inte skyddar en institutionell portfölj
– hedgefonder kan addera värde men val av strategi och förvaltare är avgörande
– CTA-fonder, marknadsneutrala aktiehedgefonder och Global Macro-fonder är oftast bästa valen för att diversifiera en balanserad portfölj.

Thomas Thygesen, ansvarig för SEB’s Cross Asset Research-team, varnade investerarna för att traditionella verktyg för tillgångsallokering inte fungerar i den nuvarande miljön. De investerare som inte ville inse detta faktum står inför det faktum att bli inlåsta i lågavkastande eller högvolatila investeringar – eller kanske båda – för en tid framåt. En lösning är att selektivt addera alternativa investeringar, säger Thomas Thygesen.
Jakob Lage Hansen, Investment Strategist inom Cross Asset-gruppen, konstaterade att avkastningen under 2008 och 2011 påvisar den begränsade diversifiering som de flesta hedgefonder faktiskt erbjuder. Undantaget är dock just fonder inom CTA (eller s.k. Managed Futures), Market Neutral och Global Macro, som de facto erbjuder diversifiering – även sinsemellan, vilket gör att de erbjuder en bra mix för en balanserad portfölj.
Seminariet avslutades med en paneldiskussion modererad av Filip Stenberg från Alvine Capital. Panelen diskuterade bland annat de begränsningar som kopplas till kapacitet och likviditet. Hela panelen enades om att aktivt övervaka likviditeten borde vara en integrererad del i alla CTA-modeller. Enligt Martin Estlander VD på CTA-förvaltaren Estlander & Partners så måste man ”identifiera när verktygslådan inte fungerar samt hur man ska hantera scenarier som 2008. Man måste förstå modellen, om riskhanteringen har konstruerats på ett bra sätt kan man fundera ut ”worst-case-scenarier” samt hur man ska hantera dem och vara förberedd.” Jesper Bang, grundare och partner på Rho Asset Management, tillade att det är farligt att börja ändra i modellerna, men du måste vara beredd. ”CTA-modeller är som en bikini, det är intressant vad de avslöjar men avgörande är vad de döljer.”

Bild: (C) shutterstock—isak55

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.