- Advertisement -
- Advertisement -

Bank: Marginal, kreditkvalité, besparingar i fokus

- Advertisement -

STOCKHOLM (Direkt) Inför storbankernas rapportsäsong ligger fokus dels på
räntenettot, främst hur expansionen av utlåningsmarginalerna fortskrider, samt på utsikterna för kreditkvaliteten och på utestående besparingsprogram.

“De nordiska bankernas Q1-resultat kan bekräfta stabila vinstutsikter, vilket är positivt i sig självt. Sektorn har framgångsrikt omprissatt lån sent 2011, vilket fortsatt till dags dato, men takten har avtagit på grund av det politiska trycket”, skrev Deutsche Bank i en analys den 17 april.

För Swedbanks del, tredje bank ut att rapportera klockan 7 den 25 april, väntar sig Nordea Markets nu inga ytterligare återvinningar från vare sig Baltikum, Ryssland eller Ukraina.

“Vi förväntar oss att kreditförlusterna blir 9 baspunkter på årsbasis, vilket fortfarande är lågt men klart högre än de senaste fem kvartalen då Swedbank redovisat återvinningar på gruppnivå”, skrev Nordea Markets i en analys daterad den 16 april.

Swedbanks räntenetto väntas i år få stöd från såväl ökad bostadsutlåning samt då statligt garanterad upplåning löper ut. Däremot väntas bostadsvolymerna inte tagit fart ännu.

“Volymerna var svaga under slutet av 2011 då Swedbank förlorade marknadsandelar i Sverige och de baltiska portföljerna fortsatte minska. Vi argumenterade för att det var dags att börja växa låneboken, men det ser inte ut att ha inträffat ännu. Swedbank tar inte sin relativa marknadsandel på bolånemarknaden det här kvartalet heller, men för utlåningen till medelstora företag ser situationen mer positiv ut”, skrev Nordea Markets, som därutöver ser fortsatt utrymme för Swedbank att expandera sina marginaler.

Analytikerna vill samtidigt få mer konkretiserat hur Swedbank avser att sänka sina kostnader med 1 miljard kronor i år, exkluderat omstruktureringskostnader och rörliga löner.

“I det första kvartalet kommer vi för första gången att se effekten av
personalminskningarna om 600 personer i fjärde kvartalet, vilket motsvarar
årliga besparingar på 300-350 miljoner kronor”, konstaterade Deutsche Bank på ämnet.

Enligt SME väntas Swedbanks räntenetto, liksom de totala intäkterna, minska marginellt mellan kvartalen, till 4.963 miljoner kronor och 8.496 miljoner kronor. Kostnaderna väntas minska till 4.396 miljoner och
kreditförlustreserveringarna öka till 215 miljoner. Snittprognosen för
rörelseresultatet pekar i riktningen mot 3.880 miljoner kronor i kvartalet.

För Handelsbanken, sist ut bland storbankerna att rapportera, klockan 7 den 26 april, förväntar sig Deutsche Bank ett oförändrat räntenetto mellan kvartalen.

“Investerarnas huvudfokus väntas ligga på de svenska marginaltrenderna, vilka vi tror har planat ut. Banken omprissatte bolån redan sent 2011 och ett fall på 15 baspunkter i svenska korträntor är negativt. Utlåningen till företag kan också ha försvagats något under det första kvartalet”, skrev Deutsche Bank.

Deutsche Bank spår att Handelsbankens kreditförluster summerar till 329 miljoner kronor i första kvartalet, vilket motsvarar 8 baspunkter, upp från 6 punkter i fjärde kvartalet.

“Konkurserna i Sverige steg med 10 procent i januari och februari, jämfört med ett år tidigare, och det krävs inte mycket för att driva Handelsbankens väldigt låga reserveringar för kreditförluster högre”, skrev Deutsche Bank.

Sekventiellt väntas Handelsbanken minska sitt räntenetto med en knapp procent till 6.317 miljoner kronor.

De totala intäkterna väntas öka 2,6 procent till 8.590 miljoner medan de totala kostnaderna spås minska 2,5 procent till 3.920 miljoner. Efter avdrag för förväntade reserveringar för kreditförluster om 309 miljoner i kvartalet pekar SME:s konsensus mot ett lyft på knappa 6 procent i rörelseresultatet från föregående kvartal, till 4.353 miljoner kronor.

Först ut i bankrapportflödet var Nordea och SEB. Före börsöppning 24 april
rapporterade båda bankerna högre intäkter och rörelseresultat än förväntat. De analytiker Nyhetsbyrån Direkt talade med efter rapporterna var dock överrens om att kvaliteten i Nordeas siffror var bättre än vad gäller SEB.

Nordea kom i stort sett in i linje med SME:s konsensus för ränte- och
provisionsnetto och kreditförlusterna i Danmark och för shipping var, om än höga, lägre än föregående kvartal.

För SEB:s del var de viktiga intäktsraderna för ränte- och provisionsnettot sämre än väntat medan resultatet lyftes av höga tradingintäkter och lägre kostnader än förväntat.

Kreditkvaliteten var ungefär som väntat, utan några överraskningar, och
kapitalgenereringen helt okej från båda bankerna, sade en analytiker till
Nyhetsbyrån Direkt.

Vilka slutsatser som kan dras inför Swedbanks och Handelsbankens rapporter är inte helt enkelt att säga:

“Nordea och SEB hade väldigt olika räntenettotrender. Båda gjorde mycket
upplåning. Det har Swedbank också gjort medan Handelsbanken kanske har haft ett lite mer normalt kvartal. För provisionerna ser Swedbank och Handelsbanken mer ut som Nordea i affärsmodell. Alla kommer att ha bra kostnader och kreditkvaliteten i Sverige kommer att vara fortsatt stark. Det känns som att både Swedbank och Handelsbanken kommer att leverera mellan 12,5 och 13,5 procent i avkastning på eget kapital utan några stora överraskningar”, sade analytikern.

Bild: (C) L-fotoexodo—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Direkt
Direkt
Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -