- Advertisement -
- Advertisement -

Stark februari för Catella Nordic Long/Short

- Advertisement -

Stockholm (Hedgefonder.nu) – Efter i princip oförändrat resultat under januari, har fondförvaltarna Jonas Wikström och Sven Thorén på Catellas aktiehedgefond Nordic Long/Short Equity Fund verkligen något att visa upp efter den korta inledningen av förvaltningsåret. Februari 2012 avslutades med det bästa månatliga resultatet sedan fondens start, uppgående till +2,41%. På den enskilt bästa dagen som fonden sett (15 februari) sedan start var det två individuella aktieval bland de långa innehaven i fonden, Aker Solutions och Oriflame, som gav bränsle till dagsavkastningen som en följd av starka resultatrapporter. Avkastningen hittills i år 2012 summerar till 2,41%.

Fonden har sedan andra halvåret 2011 varit exponerad mot offshore sektorn i Norge och mer specifik mot stigande rater på oljeriggar. Förvaltarnas hypotes var att med de kraftigt stigande raterna och bristen på riggkapacitet i framförallt Nordsjön men också i Mexikanska Gulfen och Brasilien i ett nästa steg leder till beställningar av riggar och utrustning. Aktiemarknadens fokus skulle skifta ifrån riggbolag till utrustningsbolag. Efter ett par kvartal med svaga kvartalssiffror beroende på kvalitetsproblem avseende leveranser mot Petrobras, lyckades Aker Solutions leverera en riktigt stark rapport i kombination med övertygande guidning. Aktien gick upp drygt 20% på rapportdagen.

Positionen i Oriflame togs med stort fokus på konsensussynen av bolaget. Efter vinstvarning och en riktigt svag Q3 rapport hade enligt förvaltarnas syn förväntningarna tagits ned alltför långt. Detta åskådliggjordes tydligt av att 13-14% av aktierna i bolaget var utlånade, vilket gjorde Oriflame aktien till en av de mer utlånade i norden. En halvdräglig rapport skulle räcka för att aktien skulle stiga. Oriflame gick upp dryga 10% på rapportdagen.

Sven Thorén berättar att en av dessa två positioner har reducerats medan den andra har ökats upp, men vill inte ge några mer detaljerade kommentarer.

Andra positioner som bidrog positivt till portföljens utveckling var bland annat North Atlantic Drilling, Subsea 7 och Fortum, medan AP Möller Maersk, DSV och Hexagon backade något. All positiv avkastning under månaden kan härledas till de långa innehaven i portföljen, medan korta (blankade) positioner, Indexderivat och räntebärande instrument bidrog negativt till avkastningen.

Sedan starten i december 2010 har Catella Nordic Long/Short Equity Fund givit en sammanlagd avkastning på 11,58%, jämfört med VINX Nordic Index som är ner -3,36%. Förvaltarna imponerar också på risksidan med tanke på att detta är en lång/kort aktiehedgefond som inte gör anspråk på att vara marknadsneutral. Standardavvikelsen sedan start uppgår till 4,59% (VINX 23%) vilket resulterar i en Sharpe-kvot på 1,73.

I en intervju som HedgeFonder.nu gjorde med förvaltarna i december 2011 frågade vi om fondens riskhantering. Sven berättade då: “Fondens nuvarande standardavvikelse är något lägre än förväntad risk. Catella Fonder har en riskavdelning om tre risk-managers som bevakar och rapporterar risk med fokus på standardavvikelse och Value-at-Risk. På regelbunden basis stresstestas portföljen under olika marknadsscenarion. Som förvaltare så tenderar vi att fokusera på performance attribution.”

Catella Nordic Long/Short Equity har nominerats som bästa ”Long/Short Equity Fund of The Year” av Investors Choice Awards, som kommer att avgöras i London i slutet av mars, tillsammans med Limmat Equity Fund, Nordic Absolute Return and Oslo Absolute Return.

Det förvaltade kapitalet i fonden har vuxit och uppgår nu till 467 miljoner SEK.

 

 

 Bild: (C) shutterstock—Spartak

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -