Norges Bank: 11 av 12 spår oförändrad ränta

(Direkt) En klar majoritet av analytikerna tror att Norges Bank kommer att lämna styrräntan oförändrad vid det penningpolitiska mötet den 14 mars, men inte alla har övergett tron på en ytterligare räntesänkning. Det framgår av en enkät som TDN Finans har sammanställt. Elva av tolv tillfrågade ekonomer tror att Norges Bank kommer att lämna styrräntan oförändrad, på 1,75 procent, efter onsdagens penningpolitiska möte, den tolfte tror på en sänkning med 25 punkter, till 1,50 procent. TDN Finans noterar att den förra penningpolitiska rapporten, i oktober, signalerade att styrräntan skulle ligga oförändrad på 2,25 procent till andra halvåret 2012 för att därefter gradvis höjas med totalt 1 procentenhet under 2013.

 Men bara veckorna efter tilltog den finansiella oron, och Norges Bank överraskade med att sänka styrräntan med 50 punkter i december. Efter den oväntat kraftiga räntesänkningen i december spekulerade marknadsbedömare om ytterligare lättnader under våren, givet osäkra ekonomiska utsikter och ett lågt inflationstryck. Efter årsskiftet har dock den finansiella oron dämpats något, och norska bankers räntemarginaler vid utlåning har kommit ner något. Dessutom har inhemska ekonomiska indikatorer till stor del kommit in överraskande starkt. Vidare har Norges Bank flaggat för ytterligare flexibilitet i tolkningen av inflationsmålet, vilket antyder att centralbanken vill lägga större vikt på finansiell stabilitet. I det sammanhanget kan fortsatt stigande bostadspriser och ökad skuldsättning i hushållen tala emot ytterligare räntesänkningar. Å andra sidan har den norska kronans växelkurs stärkts märkbart efter centralbankschefen Öystein Olsens årstal, då han flaggade för ökad flexibilitet i inflationsmålsstyrningen, och valutan har stått emot ett flertal försök från centralbankschefen att “prata ner den”.

TDN Finans noterar att bankekonomer tycker att Norges Banks kommunikation om valutakursen har varit förvirrande, men en bedömning är att en fortsatt kronförstärkning kan innebära att centralbanken måste sänka styrräntan på nytt. Jan Andreassen, chefekonom på Terra Gruppen, är den ende i TDN Finans enkät som räknar med en räntesänkning denna vecka, och han säger att Norges Bank måste vara mycket vaksam på valutakursen så den inte blir för stark. Jan Andreassen konstaterar att allt är relativt på valutamarknaden, och medan euroekonomin riskerar att bli “sjukare” så ser Norge “sundare ut för var dag”. Det talar för en fortsatt starkare norsk krona och en risk för att Norge drabbas av ett “schweiziskt dilemma”. “Investerare som byter ut några av sina slitna euro mot sunda kronor… får både högre avkastning och mindre risk… Växlingarna och kronförstärkningen kommer att fortsätta till dess att Norges Bank gör något radikalt med räntedifferensen mot utlandet”, säger han till TDN Finans.

Bild: (C) shutterstock—Laila-R

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.