Irak – världens hetaste aktiemarknad

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Irak har världens tredje största oljetillgångar och potential att gå om Saudiarabien som världens största oljeproducent under de kommande 10 åren. Den nuvarande irakiska oljeproduktionen ligger på 3 miljoner fat per dag men landet strävar efter att producera 10-12 miljoner fat per dag i slutet av detta årtionde.

Irak har passerat sin botten i efterkrigstiden och är nu helt inriktat på att återuppbygga landet. En katalysator för förändring är intäkter från en ökad oljeproduktion. Irak är det minst utforskade landet (så lite som 10 %) i denna oljerika del av arabvärlden. Beräkningar för Iraks totala oljetillgångar varierar från 200 – 300 miljarder fat vilket motsvarar tillgångarna i Saudiarabien som i dagsläget är störst i världen. Börsen i Bagdad (ISX) har ett börsvärde på ca 4 miljarder USD, vilket är mindre än 1 % av Saudiarabiens.

På börsen i Bagdad finns ca 90 bolag listade och handel sker fem dagar i veckan. Sedan starten 2003 har flertalet förbättringar skett. I april 2009 övergick man från manuell till elektronisk handel via ett modernt Nasdaq OMX system vilket har bidragit till väsentligt ökad omsättning.

Den irakiska ekonomin växer så det knakar. IMF förutspår 12 % BNP-tillväxt i år och budgeten för 2012 är 25 % högre än i fjol. Bolagen på ISX beräknas göra rekordvinster i år samtidigt som man expanderar affärsverksamheten.

Det är mycket troligt att Iraks ekonomiska tillväxt kommer att fortsätta vara tvåsiffrig. Navet i tillväxtframgången är expansion inom olja och gas. Flertalet större internationella oljebolag är på plats och producerar olja sedan flera år. Som följd av detta har oljeproduktionen har ökat från 1,5 miljoner fat år 2003 till dagens 3 miljoner fat per dag. Den första av Iraks fyra nya oljeterminaler är sedan 1 månad i drift vilket ökar exportkapaciteten med 850 000 fat per dag. När samtliga fyra terminaler är i full drift kommer kapaciteten öka med 3,4 miljoner fat exportkapacitet per år från dagens nivå på 2,2 miljoner fat.

Under invasionen av Irak angreps och förstördes betydande kraftledningar och annan liknande infrastruktur. Landets elförsörjning har fördubblats till över 7 900 megawatt, ungefär dubbelt så mycket jämfört med nivåerna före invasionen. Efterfrågan har dock ökat i snabbare takt än utbudet eftersom irakier nu har tillgång till mobiltelefoner, datorer, TV, luftkonditionering och andra konsumentvaror som förbrukar elkraft. Efterfrågan beräknas uppgå till mer än 15 000 megawatt och Irak satsar stort på att bygga ut och renovera anläggningar, köpa ström från utlandet och förbättrat befintliga överföringsledningar.

Värderingarna på börsen (ISX) ser mycket attraktiva ut efter de senaste månadernas nedgång. Nedgången har främst berott på återhållsamhet från de lokala investerarna som står för ca 90 % av volymen på börsen och vår tro på en mycket god långsiktig avkastning har inte förändrats, snarare förstärkts i takt med att goda resultat har redovisats i underliggande investeringar. Ett intressant exempel är North Bank som är det största innehavet (11 %) i FMG Iraq Fund. Bankens omsättning samt vinst per aktie steg med ca otroliga 50 % under 2011 och PE talet är endast 8x 2011 års vinst med väntad tillväxt takt på över 20 %…  Banker i Irak har i princip inga dåliga krediter eftersom man tillämpar en mycket konservativ modell för säkerheter, väsentligt striktare än västvärldens standard.

Vi är fortsatt optimistiska och tror på ett starkt börsår 2012. En katalysator som sannolikt får börsen att stiga är de kommande börsintroduktionerna inom telekomsektorn. Börsvärdet och volymer dubbleras troligen och flera investerare kommer få upp intresset för Iraq Stock Exchange. Bolagsrapporterna väntas vara fortsatt starka vilket ytterligare stärker vårt case för 2012.

Bild: (C) shutterstock-adam golabek

Share.

About Author

Henrik Kahm har sedan 2006 arbetat med analys och allokeringsfrågor på FMG och fokuserar på tillväxtmarknader i Mellanöstern samt Afrika.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.